Матей 5:41

Матей 5:41 НП

И ако някой те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две.
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Поделиться