Матей 5:38

Матей 5:38 НП

„Слушали сте, че бе казано: „Око за око и зъб за зъб.“
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Поделиться