Матей 5:37

Матей 5:37 НП

Но думата ви да бъде: „Да – да; не – не.“ Каквото е повече от това, то е от лукавия.“
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Поделиться

Бесплатные планы чтения и наставления относятся к Матей 5:37