Матей 5:36

Матей 5:36 НП

И в главата си да не се кълнеш, защото не можеш да направиш ни един косъм да израсне бял или черен.
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Поделиться

Бесплатные планы чтения и наставления относятся к Матей 5:36