Матей 5:33

Матей 5:33 НП

„Слушали сте още, че бе казано на древните израилтяни: „Не се кълни лъжливо, но изпълнявай обещанията си пред Господа.“
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Поделиться

Бесплатные планы чтения и наставления относятся к Матей 5:33