Матей 5:20

Матей 5:20 НП

Защото, казвам ви: ако вашата праведност не надмине тази на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство.“
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Поделиться

Бесплатные планы чтения и наставления относятся к Матей 5:20