Матей 5:2

Матей 5:2 НП

И Той започна да ги поучава, като казваше
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Поделиться