Матей 5:10

Матей 5:10 НП

Блажени са гонените заради правда, защото тяхно е небесното царство.
НП: Библия, нов превод от оригиналните езици (с неканоничните книги)
Поделиться