Матей 5
НП
5
Проповед на планината
(5:1-7:29)
Блаженства
1Като видя народа, Той се изкачи на планината и когато седна, учениците Му се приближиха до Него. 2И Той започна да ги поучава, като казваше:
3 # Лк. 6:20-23 # Ис. 61:1-3; Як. 2:5 „Блажени са бедните по дух, защото тяхно е небесното царство.
4Блажени са скърбящите, защото те ще се утешат.
5 # Пс. 37:11 Блажени са кротките, защото те ще наследят земята.
6 # Ис. 49:10; 55:1-2; Ам. 8:11 Блажени са гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
7 # Пр. 14:21 Блажени са милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
8 # Пс. 24:3-4; 73:1 Блажени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
9 # Евр. 12:14 Блажени са миротворците, защото те ще бъдат наречени синове Божии.
10 # 1 Пет. 3:14 Блажени са гонените заради правда, защото тяхно е небесното царство.
11 # Ис. 51:7; 1 Пет. 4:14 Блажени сте вие, когато ви похулят и преследват и злостно кажат против вас всякакви лъжи заради Мене. 12#2 Лет. 36:16; Мт. 23:29-37; Деян. 7:52Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.“
Сол и светлина за света
13 # Мк. 9:50; Лк. 14:34-35 „Вие сте солта на земята. Но ако солта се обезсоли, с какво ще се направи солена? Тя вече не става за нищо, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.
14Вие сте светлината на света. Не може да се укрие град, който е навръх планина.
15 # Мк. 4:21; Лк. 8:16; 11:33 Също така когато запалят светило, не го поставят под крина, а на светилник и свети на всички вкъщи. 16#1 Пет. 2:12Тъй да светне пред хората светлината ви, че да могат да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец.“
Иисус Христос и законът
17 # Рим. 3:31; 13:8-10 „Не мислете, че съм дошъл да наруша закона или Пророците. Не съм дошъл да ги наруша, но да ги изпълня, 18#Лк. 16:17защото наистина, казвам ви: докато преминат небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. 19#Як. 2:10И тъй, който наруши дори най-маловажната от тези заповеди и така поучи хората, той ще бъде най-малък в небесното царство; а който ги изпълни и поучи така хората, той ще бъде голям в небесното царство.
20Защото, казвам ви: ако вашата праведност не надмине тази на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство.“
Шеста заповед: Не убивай
21 # Изх. 20:13; Лев. 24:17; Вт. 5:17; Мт. 19:18 „Слушали сте, че бе казано на древните израилтяни: Не убивай, а онзи, който убие, ще бъде намерен за виновен пред съда. 22#1 Йн. 3:15Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина#5:22 В някои древни ръкописи липсва., ще бъде обвинен пред съда, и който каже на брата си „празноглавецо“#5:22 Букв. рака – силно обидна дума., ще бъде отговорен пред висшия съд#5:22 Букв. синедрион. Най-висшият съд на юдеите., а който пък каже „уродливецо“, ще бъде хвърлен в ада. 23#Мк. 11:25И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, 24остави дара си пред жертвеника и иди най-напред да се помириш с брат си, пък тогава се върни и принеси дара си. 25#Лк. 12:58-59Помирявай се с противника си бързо, докато си на път с него към съда, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията – на стражата и да бъдеш хвърлен в тъмница. 26#Мт. 18:34Истината ти казвам: няма да излезеш оттам, докато не платиш последната стотинка.“
Седма заповед: Не прелюбодействай
Мт. 19:9; Мк. 10:11; Лк. 16:18
27 # Изх. 20:14; Лев. 18:20; Вт. 5:18; Мт. 19:18 „Слушали сте, че бе казано на древните израилтяни: „Не прелюбодействай!“ 28Аз пък ви казвам, че всеки, който погледне жена и я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. 29#Мт. 18:8-9; Мк. 9:43-48И ако дясното ти око те въвежда в съблазън, извади го и го изхвърли. По-добре е да загубиш една част от тялото си, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в ада. 30И ако дясната ти ръка те въвежда в съблазън, отсечи я и я изхвърли. По-добре е да загубиш една част от тялото си, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в ада.“
За развода
31 # Мт. 19:9 # Вт. 24:1-4 „Казано бе също: „Ако някой изостави жена си, нека ѝ даде разводно писмо“. 32#Мк. 10:11-12; Лк. 16:18; 1 Кор. 7:10-11Аз пък ви казвам: Всеки, който изостави жена си, освен поради прелюбодейство, той я прави прелюбодейка, и ако някой се ожени за изоставена жена, той прелюбодейства.“
За клетвата
33 # Лев. 19:12; Чис. 30:3; Вт. 23:22 „Слушали сте още, че бе казано на древните израилтяни: „Не се кълни лъжливо, но изпълнявай обещанията си пред Господа.“ 34#Мт. 23:16-22; Як. 5:12#Ис. 66:1Аз пък ви казвам: никак да не се кълнете – нито в небето, защото то е престол на Бога, 35#Пс. 48:3нито в земята, защото тя е Негово подножие; нито в Йерусалим, защото е град на великия Цар. 36И в главата си да не се кълнеш, защото не можеш да направиш ни един косъм да израсне бял или черен. 37Но думата ви да бъде: „Да – да; не – не.“ Каквото е повече от това, то е от лукавия.“
За отмъщението
38 # Изх. 21:24; Лев. 24:19-20; Вт. 19:21 „Слушали сте, че бе казано: „Око за око и зъб за зъб.“ 39#Лк. 6:27-36#П.Йер. 3:30; Рим. 12:19-21Аз пък ви казвам: Да не въздавате за стореното зло. Но ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата. 40А на този, който иска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха. 41И ако някой те принуди да вървиш с него една миля, върви с него две. 42#Вт. 15:7-8Давай на този, който проси от тебе, и не се отвръщай от онзи, който ти иска назаем.“
За любовта към враговете
43 # Лев. 19:18; Мт. 19:19; 22:39; Рим. 13:9; Гал. 5:14; Як. 2:8 „Слушали сте, че бе казано: „Обичай ближния си и мрази врага си.“ 44#Рим. 12:14Аз пък ви казвам: обичайте враговете си#5:44 В някои ръкописи липсва: „благославяйте онези, които ви проклинат, правете добро на онези, които ви мразят“., благославяйте онези, които ви проклинат, правете добро на онези, които ви мразят, и се молете за онези, които ви обиждат и#5:44 В някои ръкописи липсва: „обиждат и“. гонят, 45за да бъдете синове на вашия небесен Отец, защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри и дава дъжд на праведни и неправедни. 46Понеже, ако обичате онези, които ви обичат, каква награда бихте заслужили? Не правят ли същото и митарите? 47И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците#5:47 Т.е. невярващите в истинския Бог.? 48#Лев. 19:2И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и вашият небесен Отец.“