Joany 1:1

Joany 1:1 MBC

Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny dia tao amin’Andriamanitra, ary Andriamanitra ny Teny.
MBC: Baiboly Katolika
Поделиться

Joany 1:1

Поделиться

Бесплатные планы чтения и наставления относятся к Joany 1:1