Matewus 5:36

Matewus 5:36 MUSGUM

Ku ha wala muku gaini humokku kai, buri tuku ku kida ku bunda ayir ktai na humokku muɗukwi kaalai, murɗek kaalai.
MUSGUM: Ɗû na sɗik na wiini Alaw
Поделиться

Бесплатные планы чтения и наставления относятся к Matewus 5:36