Matewus 5:34

Matewus 5:34 MUSGUM

Amma ta mu miɗiki: ki hi wala miki kai zaŋ, gaini Hlai n’amai ɗa kai, buri ɓa ni ɗa a paramay zi pai na wiini Alaw
MUSGUM: Ɗû na sɗik na wiini Alaw
Поделиться

Бесплатные планы чтения и наставления относятся к Matewus 5:34