Matewus 5:33

Matewus 5:33 MUSGUM

Tiki ki ɵini ɓa, seŋ a muɗa siɗi na marai ɓa: ku ha wala muku war rhai kai, wala na ku ha muku midini wuzani Epiɗ-ɗai sai ku vaŋ amai.
MUSGUM: Ɗû na sɗik na wiini Alaw
Поделиться

Бесплатные планы чтения и наставления относятся к Matewus 5:33