Matewus 5:26

Matewus 5:26 MUSGUM

Jre, mu muɗuku, tuku aga ku niyasi edi warɗi par kai, haa ku vurga n’a na arbaki, wala ktai maa a hina kai.
MUSGUM: Ɗû na sɗik na wiini Alaw
Поделиться

Бесплатные планы чтения и наставления относятся к Matewus 5:26