Exodul 28
EDCR

Exodul 28

28
Îmbrăcămintea preoțească
1Iar tu apropie‑i de tine pe fratele tău, Aaron,#Num. 18:7. Evr. 5:1,4. și pe fiii săi împreună cu el, din mijlocul fiilor lui Israel, ca să‑Mi fie preoți: pe Aaron și pe fiii lui – Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar! 2Fratelui#Cap. 29:5,29; 31:10; 39:1,2. Lev. 8:7,30. Num. 20:26,28. tău, Aaron, să‑i faci haine sfinte, spre slavă și cinste. 3Să vorbești#Cap. 31:6; 36:1. cu toți cei pricepuți, pe care#Cap. 31:3; 35:30,31. i‑am umplut cu duh de înțelepciune, să facă veșmintele lui Aaron ca să fie sfințit și să‑Mi fie preot. 4Acestea sunt veșmintele pe care le vor face: un#Vers. 15. pieptar#Vers. 6., un efod, o#Vers. 31. mantie, o tunică#Vers. 39. brodată, un turban și un brâu. Să le facă fratelui tău, Aaron, și fiilor săi veșminte sfinte, ca să‑Mi fie preoți. 5Să întrebuințeze aur, material violet, purpuriu și stacojiu și in subțire.
Efodul și brâul
6Efodul#Cap. 39:2. să‑l faci din aur, din material violet, purpuriu și stacojiu și din in subțire împletit; să fie lucrat cu măiestrie. 7Să aibă două umerare prinse de el și să fie unit cu ele la cele două capete. 8Brâul efodului să fie prins pe el și să fie o lucrare de același fel: să fie din aur, din material violet, purpuriu și stacojiu și din in subțire împletit. 9Să iei apoi două pietre de onix și să gravezi pe ele numele fiilor lui Israel. 10Șase din numele lor să fie pe prima piatră și celelalte șase nume să fie pe a doua piatră, potrivit nașterii lor. 11Pe cele două pietre să gravezi numele fiilor lui Israel așa cum se sapă în piatră, cum se gravează pe sigilii. Să le prinzi în filigran de aur. 12Să pui cele două pietre pe umerarele efodului, ca pietre de aducere aminte pentru fiii lui Israel, iar Aaron#Vers. 29. Cap. 39:7. va purta numele lor înaintea DOMNULUI, pe cei doi umeri ai lui, spre#Ios. 4:7. Zah. 6:14. aducere aminte. 13Să faci apoi niște filigrane de aur 14și două lănțișoare de aur curat, pe care să le faci împletite ca lucrătura funiilor, și lanțurile împletite să le pui peste filigrane.
Pieptarul
15Să faci#Cap. 39:8. apoi pieptarul judecății, lucrat cu măiestrie. Să‑l faci din aceeași lucrătură ca efodul; să‑l faci din aur, din material violet, purpuriu și stacojiu și din in subțire împletit. 16Să fie pătrat și îndoit, lungimea lui să fie de o palmă, iar lățimea – tot de o palmă. 17Pe el să#Cap. 39:10. țintuiești patru șiruri de pietre: în primul șir – sardonix, topaz și smarald; 18în al doilea șir – granat, safir și beril; 19în al treilea șir – hiacint, agat și ametist; 20în al patrulea șir – crisolit, onix și iaspis. Să fie învelite în aur în ferecăturile lor. 21Să fie douăsprezece pietre după numele fiilor lui Israel, gravate ca sigilii, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminții.
22Pe pieptar să faci niște lănțișoare din aur curat, împletite ca lucrătura funiilor. 23Să faci pentru pieptar două verigi din aur, și aceste două verigi din aur să le pui la cele două capete ale pieptarului. 24Cele două lănțișoare din aur împletite să le treci prin cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului. 25Iar celelalte două capete ale celor două lănțișoare împletite să le prinzi de cele două ferecături și să le pui peste umerarele efodului, în partea de dinainte. 26Să mai faci două verigi din aur și să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului, pe marginea de dinăuntru, care este îndreptată spre efod. 27Și să mai faci alte două verigi din aur, pe care să le pui la cele două umerare ale efodului în partea de jos, în fața lui, aproape de cusătura lui, deasupra brâului efodului.
28Pieptarul cu verigile lui să fie legat de verigile efodului cu o sfoară din material violet, ca să stea deasupra brâului efodului și să nu se miște de pe efod. 29Și Aaron să poarte numele fiilor lui Israel pe inima lui, pe pieptarul judecății, când va intra în Locul Sfânt, ca să păstreze necurmat#Vers. 12. amintirea lor înaintea DOMNULUI. 30Să pui#Lev. 8:8. Num. 27:21. Dt. 33:8. 1Sam. 28:6. Ezra 2:63. Neem. 7:65. în pieptarul judecății Urim și Tumim#28:30 Adică: „Lumini și Desăvârșiri”., care să fie pe inima lui Aaron când se va înfățișa el înaintea DOMNULUI. Astfel, Aaron va purta necurmat pe inima lui judecata fiilor lui Israel înaintea DOMNULUI.
Mantia violet
31Mantia efodului s‑o#Cap. 39:22. faci în întregime din material violet. 32La mijloc să aibă o deschizătură pentru cap și să aibă margine de jur împrejur, lucrătură de țesător; să fie ca deschizătura unei cămăși, ca să nu se rupă. 33Să‑i faci pe poale, de jur împrejur, rodii din fir violet, purpuriu și stacojiu și clopoței de aur printre ele, de jur împrejur: 34un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie, pe poalele mantiei, de jur împrejur. 35Aaron să o îmbrace când slujește; când va intra în Sfântul Lăcaș înaintea DOMNULUI și când va ieși din el, se va auzi sunetul ei, ca să nu moară.
Diadema de aur, tunica, turbanul și brâul
36Să faci#Cap. 39:30. Zah. 14:20. și o diademă din aur curat și să gravezi pe ea, cum ai grava pe un sigiliu: «Sfânt DOMNULUI». 37S‑o legi de turban cu un fir violet. Să fie în partea din față a turbanului. 38Ea să fie pe fruntea lui Aaron, și Aaron va#Vers. 43. Lev. 10:17; 22:9. Num. 18:1. Is. 53:11. Ez. 4:4‑6. In. 1:29. Evr. 9:28. 1Pt. 2:24. purta vina pentru fărădelegile săvârșite față de lucrurile sfinte aduse de fiii lui Israel, față de toate darurile lor sfinte. Aceasta să fie necurmat pe fruntea lui, pentru ca ei să fie primiți#Lev. 1:4; 22:27; 23:11. Is. 56:7. înaintea DOMNULUI. 39Tunica s‑o țeși din in subțire, să faci un turban din in subțire și un brâu brodat.
40Fiilor lui Aaron să le#Vers. 4. Cap. 39:27‑29,41. Ez. 44:17,18. faci tunici, brâie și scufii, spre slavă și podoabă. 41Să‑i îmbraci cu ele pe fratele tău, Aaron, și pe fiii lui împreună cu el. Să‑i ungi#Cap. 29:7; 30:30; 40:15. Lev. 10:7., să‑i#Cap. 29:9. Lev. 8. Evr. 7:28. învestești#28:41 Lit. „să le umpli mâna”. în slujbă, să‑i sfințești, și‑Mi vor sluji ca preoți. 42Să le faci izmene#Cap. 39:28. Lev. 6:10; 16:4. Ez. 44:18. de in, ca să‑și acopere goliciunea trupului: să fie de la brâu până la coapse. 43Aaron și fiii lui le vor purta când vor intra în Cortul Întâlnirii sau când se vor apropia de altar#Cap. 20:26. ca să facă slujba în Locul Sfânt; astfel ei nu se vor face vinovați#Lev. 5:1,17; 20:19,20; 22:9. Num. 9:13; 18:22. și nu vor muri. Aceasta#Cap. 27:21. Lev. 17:7. este o rânduială veșnică pentru el și pentru urmașii lui după el.

Copyrightul pentru Ediția Dumitru Cornilescu Revizuită (EDCR) © 2019 aparține British and Foreign Bible Society / Societății Biblice pentru Răspândirea Bibliei în Anglia și Străinătate și Societății Biblice Interconfesionale din România.


Află mai multe despre Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019