Geneza 1
VDCL

Geneza 1

1
Facerea
1La#In. 1.1, 2. Evr. 1.10. început#Ps. 8.3; 33.6; 89.11, 12; 102.25; 136.5; 146.6. Is. 44.24. Ier. 10.12; 51.15. Zah. 12.1. Fapte. 14.15; 17.24. Col. 1.16, 17. Evr. 11.3. Ap. 4.11; 10.6. Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.
Lumina
2Și pământul era pustiu și gol și era întuneric peste fața adâncului#Ps. 33.6. Is. 40.13, 14. și Duhul lui Dumnezeu se mișca peste fața apelor. 3#Ps. 33.9.Și Dumnezeu a zis#2 Cor. 4.6.: Să fie lumină! Și a fost lumină. 4Și Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. 5Și Dumnezeu a numit lumina#Ps. 74.16; 104.20. zi, iar întunericul l‐a numit noapte. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua întâi.
Cerul
6Și Dumnezeu a zis#Iov 37.18. Ps. 136.5. Ier. 10.12; 51.15.: Să fie o întindere între ape și să despartă apele de ape. 7Și Dumnezeu a făcut întinderea#Prov. 8.28. și a despărțit apele care erau dedesuptul întinderii de apele#Ps. 148.4. care erau deasupra întinderii. Și așa a fost. 8Și Dumnezeu a numit întinderea ceruri. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a doua.
Pământul
9Și Dumnezeu a zis#Iov 26.10; 38.8. Ps. 33.7; 95.5; 104.9; 136.6. Prov. 8.29. Ier. 5.22. 2 Pet. 3.5.: Să se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerurilor și să se arate uscatul! Și așa a fost. 10Și Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar strângerea apelor a numit‐o mări. Și Dumnezeu a văzut că era bine. 11Și Dumnezeu a zis#Evr. 6.7.: Să dea pământul verdeață, ierburi care fac sămânță, pomi#Lc. 6.44. roditori care fac roade după soiul lor în care este sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. 12Și pământul a dat verdeață, ierburi care fac sămânță după soiul lor și pomi care fac roade în care este sămânța lor după soiul lor. Și Dumnezeu a văzut că era bine. 13Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a treia.
Soarele, luna și stelele
14Și Dumnezeu a zis: Să fie#Deut. 4.19. Ps. 74.16; 136.7. luminători în întinderea cerurilor ca să despartă ziua de noapte și să fie ca semne și ca#Ps. 74.17; 104; 19. vremi și ca zile și ani. 15Și ei să fie ca luminători în întinderea cerului ca să lumineze pe pământ. Și așa a fost. 16Și Dumnezeu a#Ps. 136.7, 8, 9; 148.3, 5. făcut cei doi mari luminători: luminătorul mai mare ca să stăpânească ziua#Ps. 8.3. și luminătorul mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut și#Iov 38.7. stelele. 17Și Dumnezeu i‐a pus în întinderea cerurilor ca să lumineze pe pământ 18și să#Ier. 31.35. stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Și Dumnezeu a văzut că era bine. 19Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a patra.
Viețuitoarele mării
20Și Dumnezeu a zis: Să mișune apele cu mulțimi de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe fața întinderii cerurilor. 21Și#Cap. 6.20; 7.14; 8.19. Ps. 104.26. Dumnezeu a făcut peștii cei mari de mare și orice vietate care se mișcă, de care roiesc apele după soiul lor, și orice pasăre înaripată după soiul ei. Și Dumnezeu a văzut că era bine. 22Și Dumnezeu le‐a binecuvântat, zicând#Cap. 8.17.: Creșteți și înmulțiți‐vă și umpleți apele în mări și să se înmulțească păsări pe pământ. 23Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a cincea.
Viețuitoarele pământului
24Și Dumnezeu a zis: Să dea pământul vietate după soiul său, dobitoace și târâtoare și viețuitoare a pământului după soiul său. Și așa a fost. 25Și Dumnezeu a făcut viețuitoarea pământului după soiul său și dobitoacele după soiul lor și orice se târăște pe pământ după soiul său. Și Dumnezeu a văzut că era bine. 26Și Dumnezeu a zis#Cap. 5.1; 9.6. Ps. 100.3. Ecl. 7.29. Fapte. 17.26, 28, 29. 1 Cor. 11.7. Ef. 4.24. Col. 3.10. Iac. 3.9.: Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră; și ei#Cap. 9.2. Ps. 8.6. să stăpânească peste peștii mării și peste păsările cerurilor și peste dobitoace și peste tot pământul și peste orice târâtoare care se târăște pe pământ. 27Și Dumnezeu a făcut pe om după#1 Cor. 11.7. chipul Său; l‐a făcut după chipul lui Dumnezeu; i‐a făcut#Cap. 5.2. Mal. 2.15. Mat. 19.4. Mc. 10.6. parte bărbătească și parte femeiască. 28Și Dumnezeu i‐a binecuvântat și Dumnezeu le‐a zis#Cap. 9.3. Iov 36.31. Ps. 104.14, 15; 136.25; 146.7. Fapte. 14.17.: Creșteți și înmulțiți‐vă și umpleți pământul și supuneți‐l și stăpâniți peste peștii mării și peste păsările cerurilor și peste orice vietate care se târăște pe pământ. 29Și Dumnezeu a zis: Iată v‐am dat orice iarbă care face sămânță care este pe fața întregului pământ și orice pom în care este rodul unui pom care face sămânță: să#Cap. 9.3. Iov 36.31. Ps. 104.14, 15; 136.25; 146.7. Fapte. 14.17. vă fie ca hrană. 30Și oricărei#Ps. 145.15, 16; 147.9. viețuitoare a pământului și#Iov 38.41. oricărei păsări a cerurilor și oricărei târâtoare care se târăște pe pământ în care este un suflet viu am dat ca hrană orice iarbă verde. Și așa a fost. 31Și#Ps. 104.24. 1 Tim. 4.4. Dumnezeu a văzut tot ce făcuse și iată era foarte bine. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a șasea.

© British and Foreign Bible Society (BFBS) 2018

© Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 2018


Află mai multe despre Traducere Literală Cornilescu 1931