Apocalipsa 16
VDC

Apocalipsa 16

16
1Și am auzit un glas tare, care venea din Templu și care zicea celor#Cap. 15:1. șapte îngeri: „Duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei#Cap. 14:10; 15:7. lui Dumnezeu!” 2Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe#Cap. 8:7. pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit#Exod 9:9-11. pe oamenii care#Cap. 13:16,17. aveau semnul fiarei și care#Cap. 13:14. se închinau icoanei ei. 3Al doilea a vărsat potirul lui în#Cap. 8:8. mare. Și marea s-a#Exod 7:17,20. făcut sânge, ca sângele unui om mort. Și#Cap. 8:9. a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. 4Al treilea a vărsat potirul lui în#Cap. 8:10. râuri și în izvoarele apelor. Și apele s-au#Exod 7:20. făcut sânge. 5Și am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept#Cap. 15:3. ești Tu, Doamne, care#Cap. 1:4,8; 4:8; 11:17. ești și care erai! Tu ești Sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. 6Fiindcă aceștia au#Mat. 23:34,35. Cap. 13:15. vărsat sângele sfinților#Cap. 11:18; 18:20. și al prorocilor, le-ai dat și Tu să bea sânge#Is. 49:26.. Și sunt vrednici.” 7Și am auzit altarul zicând: „Da, Doamne#Cap. 15:3. Dumnezeule, Atotputernice, adevărate#Cap. 13:10; 14:10; 19:2. și drepte sunt judecățile Tale!” 8Al patrulea a vărsat potirul lui peste#Cap. 8:12. soare. Și#Cap. 9:17,18; 14:18. soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. 9Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au#Vers. 11,21. hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și#Dan. 5:22,23. Cap. 9:20. nu s-au pocăit ca să-I#Cap. 11:13; 14:7. dea slavă. 10Al cincilea a vărsat potirul lui peste#Cap. 13:2. scaunul de domnie al fiarei. Și#Cap. 9:2. împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își#Cap. 11:10. mușcau limbile de durere. 11Și au#Vers. 9,21. hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor#Vers. 2. lor rele și#Vers. 9. nu s-au pocăit de faptele lor. 12Al șaselea a vărsat potirul lui peste#Cap. 9:14. râul cel mare, Eufrat. Și#Ier. 50:38; 51:36. apa lui a secat, ca#Is. 41:2,25. să fie pregătită calea împăraților care au să vină din Răsărit. 13Apoi am văzut ieșind din gura balaurului#1 Ioan 4:1-3. și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos#Cap. 12:3,9. trei duhuri necurate#Cap. 19:20; 20:10., care semănau cu niște broaște. 14Acestea sunt#1 Tim. 4:1. Iac. 3:15. duhuri de draci, care fac#2 Tes. 2:9. Cap. 13:13,14; 19:20. semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg#Luca 2:1., ca să-i strângă pentru războiul#Cap. 17:14; 19:19; 20:8. zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. 15„Iată#Mat. 24:43. 1 Tes. 5:2. 2 Pet. 3:10. Cap. 3:3., Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca#2 Cor. 5:3. Cap. 3:4,18. să nu umble gol și să i se vadă rușinea!” 16Duhurile#Cap. 19:19. cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armaghedon. 17Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Și din Templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare, care zicea: „S-a#Cap. 21:6. isprăvit!” 18Și au urmat#Cap. 4:5; 8:5; 11:19. fulgere, glasuri, tunete și s-a#Cap. 11:13. făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum#Dan. 12:1., de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. 19Cetatea#Cap. 14:8; 17:18. cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu Și-a#Cap. 18:5. adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i#Is. 51:17,22. Ier. 25:15,16. Cap. 14:10. dea potirul de vin al furiei mâniei Lui. 20Toate#Cap. 6:14. ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. 21O#Cap. 11:19. grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii#Vers. 9,11. au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei#Exod 9:23-25. grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Încurajându-vă și provocându-vă să căutați intimitate cu Dumnezeu în fiecare zi.


YouVersion folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin utilizarea site-ului nostru web, accepți utilizarea cookie-urilor așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate.