Psalmul 37
VDC

Psalmul 37

37
PSALMUL 37
Un psalm al lui David
1Nu#Vers. 7. Ps. 73:3. Prov. 23:17; 24:1,19. te mânia pe cei răi
și nu te uita cu jind la cei ce fac răul;
2căci sunt cosiţi iute, ca#Ps. 90:5,6. iarba,
și se veștejesc ca verdeaţa!
3Încrede-te în Domnul și fă binele;
locuiește în ţară și umblă în credincioșie!
4Domnul să-ţi fie desfătarea#Is. 58:14.
și El îţi va da tot ce-ţi dorește inima.
5Încredinţează-ţi#Ps. 55:22. Prov. 16:8. Mat. 6:25. Luca 12:22. 1 Pet. 5:7. soarta în mâna Domnului,
încrede-te în El și El va lucra!
6El va#Iov 11:17. Mica 7:9. face să strălucească dreptatea ta ca lumina
și dreptul tău ca soarele la amiază.
7Taci#Ps. 62:1. înaintea Domnului și nădăjduiește#Is. 30:15. Plâng. 3:26. în El!
Nu#Vers. 1,8. Ier. 12:1. te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui,
pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele!
8Lasă mânia, părăsește iuţimea;
nu#Ps. 73:3. Efes. 4:26. te supăra, căci supărarea duce numai la rău!
9Fiindcă#Iov 27:13,14. cei răi vor fi nimiciţi,
iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni#Vers. 11,22,29. Is. 57:13. ţara.
10Încă#Evr. 10:36,37. puţină vreme și cel rău nu va mai fi;
te vei#Iov 7:10; 20:9. uita la locul unde era și nu va mai fi.
11Cei#Mat. 5:5. blânzi moștenesc ţara
și au belșug de pace.
12Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit
și#Ps. 35:16. scrâșnește din dinţi împotriva lui.
13Domnul#Ps. 2:4. râde de cel rău,
căci vede că-i vine și lui ziua#1 Sam. 26:10..
14Cei răi trag sabia și își încordează arcul,
ca să doboare pe cel nenorocit și sărac,
ca să înjunghie pe cei cu inima neprihănită.
15Dar sabia#Mica 5:6. lor intră în însăși inima lor
și li se sfărâmă arcurile.
16Mai#Prov. 15:16; 16:8. 1 Tim. 6:6. mult face puţinul celui neprihănit
decât belșugul multor răi.
17Căci braţele#Iov 38:15. Ps. 10:15. Ezec. 30:21. celui rău vor fi zdrobite,
dar Domnul sprijină pe cei neprihăniţi.
18Domnul#Ps. 1:6. cunoaște zilele oamenilor cinstiţi
și moștenirea lor ţine pe#Is. 60:21. vecie.
19Ei nu rămân de rușine în ziua nenorocirii,
ci au de ajuns în#Iov 5:20. Ps. 33:19. zilele de foamete.
20Dar cei răi pier
și vrăjmașii Domnului sunt ca cele mai frumoase pășuni:
pier, pier ca#Ps. 102:3. fumul.
21Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi,
dar cel neprihănit#Ps. 112:5,9. este milos și dă.
22Căci#Prov. 3:33. cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara,
dar cei blestemaţi de El sunt#Vers. 9. nimiciţi.
23Domnul#1 Sam. 2:9. Prov. 16:9. întărește pașii omului
când Îi place calea lui;
24dacă se#Ps. 34:19,20; 40:2; 91:12. Prov. 24:16. Mica 7:8. 2 Cor. 4:9. întâmplă să cadă, nu este doborât de tot,
căci Domnul îl apucă de mână.
25Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit,
nici pe urmașii lui cerșindu-și#Iov 15:23. Ps. 59:15; 109:10. pâinea.
26Ci el totdeauna#Deut. 15:8,10. Ps. 112:5,9. este milos și dă cu împrumut,
și urmașii lui sunt binecuvântaţi.
27Depărtează-te#Ps. 34:14. Is. 1:16,17. de rău, fă binele
și vei dăinui pe vecie!
28Căci Domnul iubește#Ps. 11:7. dreptatea
și nu părăsește pe credincioșii Lui.
Totdeauna ei sunt sub paza Lui,
dar#Ps. 21:10. Prov. 2:22. Is. 14:20. sămânţa celor răi este nimicită.
29Cei#Prov. 2:21. neprihăniţi vor stăpâni ţara
și vor locui în ea pe vecie.
30Gura#Mat. 12:35. celui neprihănit vestește înţelepciunea
și limba lui trâmbiţează dreptatea.
31Legea#Deut. 6:6. Ps. 40:8; 119:98. Is. 51:7. Dumnezeului său este în inima lui
și nu i se clatină pașii.
32Cel rău pândește#Ps. 10:8. pe cel neprihănit
și caută să-l omoare,
33dar Domnul nu-l lasă#2 Pet. 2:9. în mâinile lui
și nu-l osândește#Ps. 109:31. când vine la judecată.
34Nădăjduiește#Ps. 27:14. Vers. 9. Prov. 20:22. în Domnul, păzește calea Lui,
și El te va înălţa ca să stăpânești ţara:
vei vedea pe cei răi nimiciţi#Ps. 52:5,6; 91:8..
35Am văzut#Iov 5:3. pe cel rău în toată puterea lui;
se întindea ca un copac verde.
36Dar când am trecut a doua oară, nu mai era#Iov 20:5. acolo;
l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.
37Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug,
căci omul#Is. 32:17; 57:2. de pace are parte de moștenitori,
38dar#Ps. 1:4; 52:5. cei răzvrătiţi sunt nimiciţi cu toţii,
sămânţa celor răi este prăpădită.
39Scăparea#Ps. 3:8. celor neprihăniţi vine de la Domnul;
El este ocrotitorul lor la vremea necazului#Ps. 9:9..
40Domnul îi#Is. 31:5. ajută și-i izbăvește;
îi izbăvește de cei răi și-i scapă,
pentru că#1 Cron. 5:20. Dan. 3:17,28; 6:23. se încred în El.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu