Proverbele 21
VDC

Proverbele 21

21
1Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului,
pe care îl îndreaptă încotro vrea.
2Omul#Cap. 16:2. socotește că toate căile lui sunt fără prihană,
dar#Cap. 24:12. Luca 16:15. Cel ce cercetează inimile este Domnul.
3A#1 Sam. 15:22. Ps. 50:8. Cap. 15:8. Is. 1:11. Osea 6:6. Mica 6:7,8. face dreptate și judecată
este mai plăcut Domnului decât jertfele.
4Privirile#Cap. 6:17. trufașe și inima îngâmfată,
această candelă a celor răi, nu sunt decât păcat.
5Planurile#Cap. 10:4; 13:4. omului harnic nu duc decât la belșug,
dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă.
6Comorile câștigate#Cap. 10:2; 13:11; 20:21. 2 Pet. 2:3. cu o limbă mincinoasă
sunt o deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte.
7Silnicia celor răi îi mătură,
pentru că nu vor să facă ce este drept.
8Cel vinovat merge pe căi sucite,
dar cel nevinovat face ce este bine.
9Mai#Vers. 19. Cap. 19:13; 25:24; 27:15. bine să locuiești într-un colţ pe acoperiș
decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare.
10Sufletul#Iac. 4:5. celui rău dorește răul,
semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui.
11Când#Cap. 19:25. este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept;
și când se dă învăţătură celui înţelept, el capătă știinţa.
12Cel neprihănit#Mat. 7:2; 18:30. Iac. 2:13. se uită la casa celui rău
și vede ce repede sunt aruncaţi cei răi în nenorocire.
13Cine își astupă urechea la strigătul săracului,
nici el nu va căpăta răspuns când va striga.
14Un dar#Cap. 17:8,23; 18:16. făcut în taină potolește mânia
și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie.
15Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine,
dar#Cap. 10:29. pentru cei ce fac răul este o groază.
16Omul care se abate de la calea înţelepciunii
se va odihni în adunarea celor morţi.
17Cine iubește petrecerile va duce lipsă
și cine iubește vinul și untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţește.
18Cel rău slujește ca preţ de răscumpărare#Cap. 11:8. Is. 43:3,4. pentru cel neprihănit,
și cel stricat, pentru oamenii fără prihană.
19Mai#Vers. 9. bine să locuiești într-un pământ pustiu
decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă.
20Comori#Ps. 112:3. Mat. 25:3,4. de preţ și untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept,
dar omul fără minte le risipește.
21Cine#Cap. 15:9. Mat. 5:6. urmărește neprihănirea și bunătatea
găsește viaţă, neprihănire și slavă.
22Înţeleptul cucerește cetatea#Ecl. 9:14. vitejilor
și doboară puterea în care se încredeau.
23Cine#Cap. 12:13; 13:3; 18:21. Iac. 3:2. își păzește gura și limba
își scutește sufletul de multe necazuri.
24Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor:
el lucrează cu aprinderea îngâmfării.
25Poftele leneșului#Cap. 13:4. îl omoară,
pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile.
26Toată ziua o duce numai în pofte,
dar cel#Ps. 37:26; 112:9. neprihănit dă fără zgârcenie.
27Jertfa#Ps. 50:9. Cap. 15:8. Is. 66:3. Ier. 6:20. Amos 5:22. celor răi este o scârbă înaintea Domnului,
cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite.
28Martorul#Cap. 19:5,9. mincinos va pieri,
dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă.
29Cel rău ia o înfăţișare nerușinată,
dar omul fără prihană își îmbunătăţește calea.
30Nici#Is. 8:9,10. Ier. 9:23. Fapte 5:39. înţelepciunea, nici priceperea,
nici sfatul n-ajută împotriva Domnului.
31Calul#Ps. 20:7; 33:17. Is. 31:1. este pregătit pentru ziua bătăliei,
dar biruinţa#Ps. 3:8. este a Domnului.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu