Proverbele 11
VDC

Proverbele 11

11
1Cumpăna#Lev. 19:35,36. Deut. 25:13-16. Cap. 16:11; 20:10,23. înșelătoare este urâtă Domnului,
dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.
2Când#Cap. 15:33; 16:18; 18:12. Dan. 4:30,31. vine mândria, vine și rușinea,
dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
3Neprihănirea#Cap. 13:6. oamenilor cinstiţi îi cârmuiește fără teamă,
dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.
4În ziua mâniei, bogăţia nu#Cap. 10:2. Ezec. 7:19. Ţef. 1:18. slujește la nimic,
dar neprihănirea#Gen. 7:1. izbăvește de la moarte.
5Nevinovăţia omului fără prihană îi netezește calea,
dar cel rău#Cap. 5:22. Ecl. 10:8. cade prin însăși răutatea lui.
6Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă,
dar cei răi sunt prinși de răutatea lor.
7La#Cap. 10:28. moartea celui rău, îi piere nădejdea,
și așteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.
8Cel neprihănit#Cap. 21:18. este scăpat din strâmtorare,
și cel rău îi ia locul.
9Cu gura lui, omul nelegiuit#Iov 8:13. pierde pe aproapele său,
dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin știinţă.
10Când le merge bine#Est. 8:15. Cap. 28:12,28. celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură
și, când pier cei răi, toţi strigă de veselie.
11Cetatea#Cap. 29:8. se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană,
dar este surpată prin gura celor răi.
12Cine defaimă pe aproapele său este fără minte,
dar omul cu pricepere primește și tace.
13Cine umblă cu bârfeli#Lev. 19:16. Cap. 20:19. dă pe faţă lucruri ascunse,
dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat.
14Când#1 Împ. 12:1. Cap. 15:22; 24:6. nu este chibzuinţă, poporul cade,
dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici.
15Cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău#Cap. 6:1.,
dar cine se teme să se pună chezaș este liniștit.
16O femeie#Cap. 31:30. plăcută capătă cinste,
și cei asupritori capătă bogăţie.
17Omul#Mat. 5:7; 25:34. milostiv își face bine sufletului său,
dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui.
18Cel rău dobândește un câștig înșelător,
dar cel#Osea 10:12. Gal. 6:8,9. Iac. 3:18. ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată.
19Adevărata neprihănire duce la viaţă,
dar cel ce urmărește răul găsește moartea.
20Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului,
dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.
21Hotărât: cel rău nu va rămâne#Cap. 16:5. nepedepsit,
dar sămânţa#Ps. 112:2. celor neprihăniţi va fi scăpată.
22Femeia frumoasă și fără minte este
ca un inel de aur pus în râtul unui porc.
23Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine,
dar așteptarea celor răi este numai mânie#Rom. 2:8,9..
24Unul care dă cu mână largă#Ps. 112:9. ajunge mai bogat;
și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească.
25Sufletul#2 Cor. 9:6-10. binefăcător va fi săturat,
și#Mat. 5:7. cel ce udă pe alţii va fi udat și el.
26Cine#Amos 8:5,6. oprește grâul este blestemat de popor,
dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea#Iov 29:13..
27Cine urmărește binele își câștigă bunăvoinţă,
dar#Est. 7:10. Ps. 7:15,16; 9:15,16; 10:2; 57:6. cine urmărește răul este atins de el.
28Cine#Iov 31:24. Ps. 52:7. Marcu 10:24. Luca 12:21. 1 Tim. 6:17. se încrede în bogăţii va cădea,
dar cei neprihăniţi vor înverzi ca#Ps. 1:3; 52:8; 92:12. Ier. 17:8. frunzișul.
29Cine își tulbură casa va moșteni vânt#Ecl. 5:16.,
și nebunul va fi robul omului înţelept!
30Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă,
și cel#Dan. 12:3. 1 Cor. 9:19. Iac. 5:20. înţelept câștigă suflete.
31Iată#Ier. 25:29. 1 Pet. 4:17,18., cel neprihănit este răsplătit pe pământ;
cu cât mai mult cel rău și păcătos!

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu