Mica 3
VDC

Mica 3

3
Mustrări
1Am zis: „Ascultaţi, căpetenii ale lui Iacov și mai-mari ai casei lui Israel! Nu#Ier. 5:4,5. este datoria voastră să cunoașteţi dreptatea? 2Și totuși voi urâţi binele și iubiţi răul, le jupuiţi pielea și carnea de pe oase! 3După ce au mâncat#Ps. 14:4. carnea poporului Meu, după ce-i jupoaie pielea și-i sfărâmă oasele, îl fac bucăţi ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan#Ezec. 11:3,7..” 4Apoi strigă#Ps. 18:41. Prov. 1:28. Is. 1:15. Ezec. 8:18. Zah. 7:13. către Domnul. Dar El nu le răspunde, ci Își ascunde Faţa de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. 5Așa vorbește Domnul despre prorocii#Is. 56:10,11. Ezec. 13:10; 22:25. care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de mușcat#Cap. 2:11. Mat. 7:15. ceva cu dinţii, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură#Ezec. 13:18,19., vestesc războiul sfânt: 6„Din pricina aceasta, va veni noaptea#Is. 8:20,22. Ezec. 13:23. Zah. 13:4. peste voi… fără nicio vedenie! Și întunericul… fără nicio prorocie! Soarele va asfinţi#Amos 8:9. peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei! 7Văzătorii vor fi daţi de rușine, ghicitorii vor roși, toţi își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va#Ps. 74:8. Amos 8:11. răspunde.” 8Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștinţa dreptăţii și de vlagă, ca să fac cunoscută lui Iacov nelegiuirea#Is. 58:1. lui și lui Israel păcatul lui. 9Ascultaţi dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și mai-mari ai casei lui Israel, voi, cărora vă este scârbă de dreptate și care suciţi tot ce este drept; 10Voi, care zidiţi Sionul#Ier. 22:13. cu sânge#Ezec. 22:27. Hab. 2:12. Ţef. 3:3. și Ierusalimul cu nelegiuire! 11Căpeteniile#Is. 1:23. Ezec. 22:12. Osea 4:18. Cap. 7:3. cetăţii judecă pentru daruri, preoţii#Ier. 6:13. lui învaţă pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani și mai îndrăznesc apoi să se bizuiască#Is. 48:2. Ier. 7:4. Rom. 2:17. pe Domnul și zic: „Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire!” 12De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat#Ier. 26:18. Cap. 1:6. ca un ogor, Ierusalimul#Ps. 79:1. va ajunge un morman de pietre și muntele#Cap. 4:2. Templului, o înălţime acoperită de păduri.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu