Leviticul 19
VDC

Leviticul 19

19
Felurite legi ca tâlcuire a poruncilor
1Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spune-le:
‘Fiți#Cap. 11:44; 20:7,26. 1 Pet. 1:16. sfinți, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru. 3Fiecare#Exod 20:12. din voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său și să păzească Sabatele#Exod 20:8; 31:13. Mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 4#Exod 20:4. Cap. 26:1. 1 Cor. 10:14. 1 Ioan 5:21. nu vă întoarceți spre idoli#Exod 34:17. Deut. 27:15. și să nu vă faceți dumnezei turnați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
Porunci privitoare la jertfa de mulțumire
5Când#Cap. 7:16. veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, s-o aduceți așa ca să fie primită. 6Jertfa să fie mâncată în ziua când o veți jertfi sau a doua zi; ce va mai rămâne până a treia zi să se ardă în foc. 7Dacă va mânca cineva din ea a treia zi, faptul acesta va fi un lucru urât: jertfa nu va fi primită. 8Cine va mânca din ea își va purta vina păcatului său, căci necinstește ce a fost închinat Domnului: omul acela va fi nimicit din poporul lui. 9Când#Cap. 23:22. Deut. 24:19-21. Rut 2:15,16. vei secera holdele țării, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor. 10Nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta și să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să le lași săracului și străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 11Să nu#Exod 20:15; 22:1,7,10-12. Deut. 5:19. furați și să nu mințiți, nici să nu vă#Cap. 6:2. Efes. 4:25. Col. 3:9. înșelați unii pe alții. 12#Exod 20:7. Cap. 6:3. Deut. 5:11. Mat. 5:33. Iac. 5:12. nu jurați strâmb pe Numele Meu, căci ai#Cap. 18:21. necinsti astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. 13Să nu asuprești pe aproapele#Marcu 10:19. 1 Tes. 4:6. tău și să nu storci nimic de la el prin silă.
Să nu oprești până a doua zi plata#Deut. 24:14,15. Mal. 3:5. celui tocmit cu ziua. 14Să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb#Deut. 27:18. Rom. 14:13. nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi#Vers. 32. Gen. 42:18. Cap. 25:17. Ecl. 5:7. 1 Pet. 2:17. de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 15#Exod 23:2,3. Deut. 1:17; 16:19; 27:19. Ps. 82:2. Prov. 24:23. Iac. 2:9. nu faci nedreptate la judecată: să nu cauți la fața săracului și să nu părtinești pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. 16#Exod 23:1. Ps. 15:3; 50:20. Prov. 11:13; 20:19. Ezec. 22:9. nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Să nu te ridici#Exod 23:1,7. 1 Împ. 21:13. Mat. 26:60,61; 27:4. împotriva vieții aproapelui tău. Eu sunt Domnul. 17Să nu#1 Ioan 2:9,11; 3:15. urăști pe fratele tău în inima ta; să mustri#Mat. 18:15. Luca 17:3. Gal. 6:1. Efes. 5:11. 1 Tim. 5:20. 2 Tim. 4:2. Tit 1:13; 2:15. pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. 18Să nu#2 Sam. 13:22. Prov. 20:22. Rom. 12:17,19. Gal. 5:20. Efes. 4:31. Iac. 5:9. 1 Pet. 2:1. te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să#Mat. 5:43; 22:39. Rom. 13:9. Gal. 5:14. Iac. 2:8. iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. 19Să păziți legile Mele.
Să nu împreuni vite de două soiuri deosebite; să nu#Deut. 22:9,10. semeni în ogorul tău două feluri de semințe și să nu porți o haină#Deut. 22:11. țesută din două feluri de fire. 20Când un om se va culca cu o femeie roabă, logodită cu un alt bărbat, și ea n-a fost răscumpărată de tot sau slobozită, să fie pedepsiți amândoi, dar nu pedepsiți cu moartea, pentru că ea nu era slobodă. 21El#Cap. 5:15; 6:6. să aducă Domnului pentru vina lui la ușa cortului întâlnirii un berbec ca jertfă pentru vină. 22Preotul să facă ispășire pentru el înaintea Domnului, pentru păcatul pe care l-a făcut, cu berbecul adus ca jertfă pentru vină, și păcatul pe care l-a făcut îi va fi iertat. 23Când veți intra în țară și veți sădi tot felul de pomi roditori, roadele lor să le priviți ca netăiate împrejur; timp de trei ani să fie netăiate împrejur pentru voi; să nu mâncați din ele. 24În al patrulea an, toate roadele să fie închinate Domnului, spre lauda#Deut. 12:17,18. Prov. 3:9. Lui. 25În al cincilea an, să mâncați roadele, ca ele să vi se înmulțească din ce în ce mai mult: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 26#Cap. 17:10. Deut. 12:23. nu mâncați nimic cu sânge. Să nu ghiciți#Deut. 18:10,11,14. 1 Sam. 15:23. 2 Împ. 17:17; 21:6. 2 Cron. 33:6. Mal. 3:5. după vârcolaci, nici după nori. 27Să nu-ți tai rotund colțurile#Cap. 21:5. Is. 15:2. Ier. 9:26; 48:37. părului și să nu-ți razi colțurile bărbii. 28Să nu vă faceți tăieturi#Cap. 21:5. Deut. 14:1. Ier. 16:6; 48:37. în carne pentru un mort și să nu vă faceți slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul. 29#Deut. 23:17. nu-ți necinstești fata dând-o să fie curvă, pentru ca nu cumva țara să ajungă un loc de curvie și să se umple de fărădelegi. 30Să păziți Sabatele#Vers. 3. Cap. 26:2. Mele și să#Ecl. 5:11. cinstiți Locașul Meu cel Sfânt. Eu sunt Domnul. 31Să nu vă duceți la cei ce cheamă#Exod 22:18. Cap. 20:6,27. Deut. 18:10. 1 Sam. 28:7. 1 Cron. 10:13. Is. 8:19. Fapte 16:16. duhurile morților, nici la vrăjitori: să nu-i întrebați, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 32Să te scoli înaintea#Prov. 20:29. 1 Tim. 5:1. perilor albi și să cinstești pe bătrân. Să te#Vers. 14. temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. 33Dacă un#Exod 22:21; 23:9. străin vine să locuiască împreună cu voi în țara voastră, să nu-l asupriți. 34Să vă purtați cu străinul care locuiește între voi ca și cu un băștinaș#Exod 12:48,49. din mijlocul vostru; să-l#Deut. 10:19. iubiți ca pe voi înșivă, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 35Să nu faceți#Vers. 15. nedreptate la judecată, nici în măsurile de lungime, nici în greutăți, nici în măsurile de încăpere. 36Să aveți cumpene#Deut. 25:13,15. Prov. 11:1; 16:11; 20:10. drepte, greutăți drepte, efe#19:36 Măsură pentru cereale = aprox. douăzeci de litri. drepte și hine drepte. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului. 37Să păziți#Cap. 18:4,5. Deut. 4:5,6; 5:1; 6:25. toate legile Mele și toate poruncile Mele și să le împliniți. Eu sunt Domnul.’”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Încurajându-vă și provocându-vă să căutați intimitate cu Dumnezeu în fiecare zi.


YouVersion folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin utilizarea site-ului nostru web, accepți utilizarea cookie-urilor așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate.