Iov 9
VDC

Iov 9

9
Răspunsul lui Iov
1Iov a luat cuvântul și a zis:
2„Știu bine că este așa.
Și cum ar putea omul să-și scoată#Ps. 143:2. Rom. 3:20. dreptate înaintea lui Dumnezeu?
3Dacă ar voi să se certe cu El,
din o mie de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur.
4Ale Lui#Cap. 36:5. sunt înțelepciunea și atotputernicia:
cine I s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit?
5El mută deodată munții
și-i răstoarnă în mânia Sa.
6Zguduie#Is. 2:19,21. Hag. 2:6,21. Evr. 12:26. pământul din temelia#Cap. 26:11. lui,
de i se clatină stâlpii.
7Poruncește soarelui, și soarele nu mai răsare;
și ține stelele sub pecetea Lui.
8Numai El#Gen. 1:6. Ps. 104:2,3. întinde cerurile
și umblă pe înălțimile mării.
9El a făcut#Gen. 1:16. Cap. 38:31. Amos 5:8. Ursa-Mare, Luceafărul de seară și Ralițele
și stelele din ținuturile de miazăzi.
10El face#Cap. 5:9. Ps. 71:15. lucruri mari și nepătrunse,
minuni fără număr.
11Iată#Cap. 23:8,9; 35:14., El trece pe lângă mine, și nu-L văd,
Se duce, și nu-L zăresc.
12Dacă#Is. 45:9. Ier. 18:6. Rom. 9:20. apucă El, cine-L va opri?
Cine-I va zice: ‘Ce faci?’
13Dumnezeu nu-Și întoarce mânia;
sub El se pleacă toți sprijinitorii mândriei#Cap. 26:12. Is. 30:7..
14Și eu cum să-I răspund?
Ce cuvinte să aleg?
15Chiar dacă aș#Cap. 10:15. avea dreptate, nu I-aș răspunde.
Nu pot decât să mă rog judecătorului.
16Și chiar dacă m-ar asculta când Îl chem,
tot n-aș putea crede că mi-a ascultat glasul –
17El, care mă izbește ca într-o furtună,
care îmi înmulțește fără pricină#Cap. 2:3; 34:6. rănile,
18care nu mă lasă să răsuflu,
mă satură de amărăciune.
19Să alerg la putere? El este atotputernic.
La dreptate? Cine mă va apăra?
20Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi
și oricât de nevinovat aș fi, El mă va arăta ca vinovat.
21Nevinovat! Sunt, dar nu țin la viață, îmi disprețuiesc viața.
22Ce-mi pasă la urma urmei?
Căci îndrăznesc s-o spun:
El nimicește pe cel nevinovat#Ecl. 9:2,3. Ezec. 21:3. ca și pe cel vinovat.
23Și dacă biciul ar pricinui măcar îndată moartea…!
Dar El râde de încercările celui nevinovat.
24Pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit;
El acoperă#2 Sam. 15:30; 19:4. Ier. 14:4. ochii judecătorilor – de nu El, apoi cine altul?
25Zilele#Cap. 7:6,7. mele aleargă mai iuți decât un alergător;
fug fără să fi văzut fericirea;
26trec ca și corăbiile cele iuți,
ca vulturul#Hab. 1:8. care se repede asupra prăzii.
27Dacă#Cap. 7:13. zic: ‘Vreau să-mi uit suferințele,
să-mi las întristarea și să fiu voios’,
28sunt îngrozit#Ps. 119:120. de toate durerile mele.
Știu că nu mă vei scoate nevinovat#Exod 20:7..
29Și dacă voi fi judecat vinovat,
pentru ce să mă mai trudesc degeaba?
30Chiar dacă#Ier. 2:22. m-aș spăla cu zăpadă,
chiar dacă mi-aș curăți mâinile cu leșie,
31Tu tot m-ai cufunda în mocirlă,
de s-ar scârbi până și hainele de mine!
32Căci El nu#Ecl. 6:10. Is. 45:9. Ier. 49:19. Rom. 9:20. este un om ca mine, ca să-I pot răspunde
și să mergem împreună la judecată.
33Nici nu#Vers. 19. 1 Sam. 2:25. este vreun mijlocitor între noi,
care să-și pună mâna peste noi amândoi.
34Să-Și tragă#Cap. 13:20-22; 33:7. Ps. 39:10. însă varga de deasupra mea
și să nu mă mai tulbure spaima Lui.
35Atunci voi vorbi și nu mă voi teme de El.
Altfel, nu sunt stăpân pe mine.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2014

© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2014


Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu

Încurajându-vă și provocându-vă să căutați intimitate cu Dumnezeu în fiecare zi.


YouVersion folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin utilizarea site-ului nostru web, accepți utilizarea cookie-urilor așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate.