Isaia 52
VDC

Isaia 52

52
1Trezește-te, trezește-te#Cap. 51:9,17.! Îmbracă-te în podoaba ta, Sioane! Pune-ţi hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate#Neem. 11:1. Cap. 48:2. Mat. 4:5. Apoc. 21:2. sfântă! Căci#Cap. 58:8; 60:21. Zah. 1:15. nu va mai intra în tine niciun#Apoc. 21:27. om netăiat împrejur sau necurat. 2Scutură-ţi#Cap. 3:26; 51:23. ţărâna de pe tine, scoală-te și șezi în capul oaselor, Ierusalime! Dezleagă-ţi#Zah. 2:7. legăturile de la gât, fiică, roabă a Sionului! 3Căci așa vorbește Domnul: „Fără plată#Ps. 44:12. Cap. 45:13. Ier. 15:13. aţi fost vânduţi și nu veţi fi răscumpăraţi cu preţ de argint.” 4Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Odinioară, poporul Meu s-a coborât să locuiască pentru o vreme în Egipt#Gen. 46:6. Fapte 7:14., apoi asirianul l-a asuprit fără temei. 5Și acum, ce am să fac aici”, zice Domnul, „când poporul Meu a fost luat pe nimic? Asupritorii lui strigă de bucurie”, zice Domnul, „și cât e ziulica de mare este batjocorit#Ezec. 36:20,23. Rom. 2:24. Numele Meu. 6De aceea, poporul Meu va cunoaște Numele Meu, de aceea va ști, în ziua aceea, că Eu vorbesc și zic: ‘Iată-Mă!’” 7Ce#Zah. 1:15. Rom. 10:15. frumoase sunt pe munţi picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul#Ps. 93:1; 96:10; 97:1. tău împărăţește!” 8Iată, glasul străjerilor tăi răsună; ei înalţă glasul și strigă toţi de veselie, căci văd cu ochii lor cum Se întoarce Domnul în Sion. 9Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie, dărâmături ale Ierusalimului! Căci#Cap. 51:3. Domnul mângâie pe poporul Său și răscumpără#Cap. 48:20. Ierusalimul. 10Domnul#Ps. 98:2,3. Își descoperă braţul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor și toate#Luca 3:6. marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. 11Plecaţi#Cap. 48:20. Ier. 50:8; 51:6,45. Zah. 2:6,7. 2 Cor. 6:17. Apoc. 18:4., plecaţi, ieșiţi din Babilon! Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieșiţi din mijlocul lui! Curăţiţi-vă#Lev. 22:2., cei ce purtaţi vasele Domnului! 12Nu#Exod 12:33,39. ieșiţi cu grabă, nu plecaţi în fugă, căci#Mica 2:13. Domnul vă va ieși înainte și#Num. 10:25. Cap. 58:8. Exod 14:19. Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea!
Fiinţa și lucrarea Robului Domnului
13„Iată, Robul#Cap. 42:1. Meu va propăși; Se#Filip. 2:9. va sui, Se va ridica, Se va înălţa foarte sus. 14După cum pentru mulţi a fost o pricină de groază – atât de schimonosită Îi era faţa#Ps. 22:6,7. Cap. 53:2,3. și atât de mult se deosebea înfăţișarea Lui de a fiilor oamenilor –, 15tot așa#Ezec. 36:25. Fapte 2:33. Evr. 9:13,14., pentru multe popoare va fi o pricină de bucurie; înaintea Lui, împăraţii#Cap. 49:7,23. vor închide gura, căci vor vedea ce#Cap. 55:5. Rom. 15:21; 16:25,26. Efes. 3:5,9. nu li se mai istorisise și vor auzi ce nu mai auziseră.”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu