YouVersion
Pictograma căutare

Geneza 1

1
VREMURILE STRĂVECHI
DE LA FACEREA LUMII PÂNĂ LA AVRAAM
CAPITOLELE 1—11:9
Facerea lumii
1La început#Ioan 1:1,2. Evr. 1:10., Dumnezeu a făcut#Ps. 8:3; 33:6; 89:11,12; 102:25; 136:5; 146:6. Is. 44:24. Ier. 10:12; 51:15. Zah. 12:1. Fapte 14:15; 17:24. Col. 1:16,17. Evr. 11:3. Apoc. 4:11; 10:6. cerurile și pământul.
Lumina
2Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era întuneric, și Duhul#Ps. 33:6. Is. 40:13,14. lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor. 3Dumnezeu#Ps. 33:9. a zis: „Să fie#2 Cor. 4:6. lumină!” Și a fost lumină. 4Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. 5Dumnezeu a numit lumina zi#Ps. 74:16; 104:20., iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua întâi.
Cerul
6Dumnezeu a zis: „Să fie#Iov 37:18. Ps. 136:5. Ier. 10:12; 51:15. o întindere între ape și ea să despartă apele de ape.” 7Și Dumnezeu a făcut întinderea, și ea a despărțit#Prov. 8:28. apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra#Ps. 148:4. întinderii. Și așa a fost. 8Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a doua.
Pământul
9Dumnezeu a zis: „Să se strângă#Iov 26:10; 38:8. Ps. 33:7; 95:5; 104:9; 136:6. Prov. 8:29. Ier. 5:22. 2 Pet. 3:5. la un loc apele care sunt dedesubtul cerului și să se arate uscatul!” Și așa a fost. 10Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 11Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea#Evr. 6:7. pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori#Luca 6:44., care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ.” Și așa a fost. 12Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 13Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a treia.
Soarele, luna și stelele
14Dumnezeu a zis: „Să fie niște luminători#Deut. 4:19. Ps. 74:16; 136:7. în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie niște semne#Ps. 74:17; 104:19. care să arate vremurile, zilele și anii 15și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Și așa a fost. 16Dumnezeu#Ps. 136:7,8,9; 148:3,5. a făcut cei doi mari luminători, și anume: luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească ziua, și#Ps. 8:3. Iov 38:7. luminătorul cel mai mic, ca să stăpânească noaptea; a făcut și stelele. 17Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul, 18să stăpânească#Ier. 31:35. ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 19Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a patra.
Viețuitoarele mării
20Dumnezeu a zis: „Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.” 21Dumnezeu#Cap. 6:20; 7:14; 8:19. Ps. 104:26. a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, după soiurile lor; a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. 22Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis: „Creșteți#Cap. 8:17., înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor; să se înmulțească și păsările pe pământ.” 23Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a cincea.
Viețuitoarele pământului
24Dumnezeu a zis: „Să dea pământul viețuitoare după soiul lor; vite, târâtoare și fiare pământești după soiul lor.” Și așa a fost. 25Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. 26Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem#Cap. 5:1; 9:6. Ps. 100:3. Ecl. 7:29. Fapte 17:26,28,29. 1 Cor. 11:7. Efes. 4:24. Col. 3:10. Iac. 3:9. om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească#Cap. 9:2. Ps. 8:6. peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.” 27Dumnezeu a făcut pe om după chipul#1 Cor. 11:7. Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească#Cap. 5:2. Mal. 2:15. Mat. 19:4. Marcu 10:6. și parte femeiască i-a făcut. 28Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți#Cap. 9:1,7. Lev. 26:9. Ps. 127:3; 128:3,4., înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.” 29Și Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță: aceasta să fie hrana#Cap. 9:3. Iov 36:31. Ps. 104:14,15; 136:25; 146:7. Fapte 14:17. voastră. 30Iar tuturor#Ps. 145:15,16; 147:9. fiarelor pământului, tuturor păsărilor#Iov 38:41. cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Și așa a fost. 31Dumnezeu S-a uitat#Ps. 104:24. 1 Tim. 4:4. la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea.

YouVersion folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin utilizarea site-ului nostru web, accepți utilizarea cookie-urilor așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate

;