Efeseni 5
VDC

Efeseni 5

5
1Urmaţi#Mat. 5:45,48. Luca 6:36. Cap. 4:32. dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiţi. 2Trăiţi#Ioan 13:34; 15:12. 1 Tes. 4:9. 1 Ioan 3:11,23; 4:21. în dragoste, după cum#Gal. 1:4; 2:20. Evr. 7:27; 9:14,26; 10:10,12. 1 Ioan 3:16. și Hristos ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos și ca o jertfă de bun miros”#Gen. 8:21. Lev. 1:9. 2 Cor. 2:15. lui Dumnezeu. 3Curvia#Rom. 6:13. 1 Cor. 6:18. 2 Cor. 12:21. Cap. 4:19,20. Col. 3:5. 1 Tes. 4:3. sau orice altfel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici#1 Cor. 5:1. să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinţi. 4Să nu se audă nici#Mat. 12:35. Cap. 4:29. cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care#Rom. 1:28. nu sunt cuviincioase#1 Cor. 6:9. Gal. 5:19,21., ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. 5Căci știţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli#Col. 3:5. 1 Tim. 6:17., n-are#Gal. 5:21. Apoc. 22:15. parte de moștenire în Împărăţia lui Hristos și a lui Dumnezeu. 6Nimeni#Ier. 29:8. Mat. 24:4. Col. 2:4,8,18. 2 Tes. 2:3. să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine#Rom. 1:18. mânia lui Dumnezeu peste#Cap. 2:2. oamenii neascultători. 7Să nu vă întovărășiţi dar deloc cu ei. 8Odinioară eraţi#Is. 9:2. Mat. 4:16. Fapte 26:18. Rom. 1:21. Cap. 2:11,12; 4:18. Tit 3:3. 1 Pet. 2:9. întuneric, dar acum sunteţi#Ioan 8:12; 12:46. 2 Cor. 3:18; 4:6. 1 Tes. 5:5. 1 Ioan 2:9. lumină în Domnul. Umblaţi deci ca niște copii#Luca 16:8. Ioan 12:36. ai luminii. 9Căci roada#Gal. 5:22. luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. 10Cercetaţi#Rom. 12:2. Filip. 1:10. 1 Tes. 5:21. 1 Tim. 2:3. ce este plăcut înaintea Domnului 11și nu#1 Cor. 5:9,11; 10:20. 2 Cor. 6:14. 2 Tes. 3:6,14. luaţi deloc parte la lucrările#Rom. 6:21; 13:12. Gal. 6:8. neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le#Lev. 19:17. 1 Tim. 5:20.. 12Căci#Rom. 1:24,26. Vers. 3. e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. 13Dar toate#Ioan 3:20,21. Evr. 4:13. aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. 14De aceea zice: „Deșteaptă-te#Is. 60:1. Rom. 13:11,12. 1 Cor. 15:34. 1 Tes. 5:6. tu, care dormi, scoală-te#Ioan 5:25. Rom. 6:4,5. Cap. 2:5. Col. 3:1. din morţi, și Hristos te va lumina.” 15Luaţi seama#Col. 4:5. deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca niște neînţelepţi, ci ca niște înţelepţi. 16Răscumpăraţi#Gal. 6:10. Col. 4:5. vremea, căci#Ecl. 11:2; 12:1. Ioan 12:35. Cap. 6:13. zilele sunt rele. 17De aceea#Col. 4:5. nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi#Rom. 12:2. care#1 Tes. 4:3; 5:18. este voia Domnului. 18Nu#Prov. 20:1; 23:20,30. Is. 5:11,22. Luca 21:34. vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. 19Vorbiţi între voi cu#Fapte 16:25. 1 Cor. 14:26. Col. 3:16. Iac. 5:13. psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântaţi și aduceţi din toată inima laudă Domnului. 20Mulţumiţi#Ps. 34:1. Is. 63:7. Col. 3:17. 1 Tes. 5:18. 2 Tes. 1:3. totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în#Evr. 13:15. 1 Pet. 2:5; 4:11. Numele Domnului nostru Isus Hristos. 21Supuneţi-vă#Filip. 2:3. 1 Pet. 5:5. unii altora în frica lui Hristos. 22Nevestelor#Gen. 3:16. 1 Cor. 14:34. Col. 3:18. Tit 2:5. 1 Pet. 3:1., fiţi supuse bărbaţilor voștri ca#Cap. 6:5. Domnului, 23căci bărbatul#1 Cor. 11:3. este capul nevestei, după cum și Hristos#Cap. 1:22; 4:15. Col. 1:18. este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 24Și, după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în#Col. 3:20,22. Tit 2:9. toate lucrurile. 25Bărbaţilor#Col. 3:19. 1 Pet. 3:7., iubiţi-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a#Fapte 20:28. Gal. 1:4; 2:20. Vers. 2. dat pe Sine pentru ea, 26ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin#Ioan 3:5. Tit 3:5. Evr. 10:22. 1 Ioan 5:6. botezul cu apă prin Cuvânt#Ioan 15:3; 17:17., 27ca#2 Cor. 11:2. Col. 1:22. să înfăţișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată#Cânt. 4:7., fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci#Cap. 1:4. sfântă și fără prihană. 28Tot așa trebuie să-și iubească și bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși. 29Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos Biserica; 30pentru că noi#Gen. 2:23. Rom. 12:5. 1 Cor. 6:15; 12:27. suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. 31„De aceea#Gen. 2:24. Mat. 19:5. Marcu 10:7,8. va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă-sa, și cei doi#1 Cor. 6:16. vor fi un singur trup.” 32Taina aceasta este mare (vorbesc despre Hristos și despre Biserică). 33Încolo, fiecare din#Vers. 25. Col. 3:19. voi să-și iubească nevasta ca pe sine; și nevasta să#1 Pet. 3:6. se teamă de bărbat.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu