Eclesiastul 8
VDC

Eclesiastul 8

8
1Cine este ca cel înţelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înţelepciunea#Prov. 4:8,9; 17:24. Fapte 6:15. omului îi luminează faţa, și asprimea#Deut. 28:50. feţei i se schimbă. 2Eu îţi spun: Păzește poruncile împăratului din pricina#1 Cron. 29:24. Ezec. 17:18. Rom. 13:5. jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. 3Nu#Cap. 10:4. te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, 4pentru că vorba împăratului are putere. Cine#Iov 34:18. poate zice: „Ce faci?” 5Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înţeleptului cunoaște și vremea, și judecata. 6Căci pentru#Cap. 3:1. orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. 7Dar#Prov. 24:22. Cap. 6:12; 9:12; 10:14. el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. 8Omul#Ps. 49:6,7. nu este stăpân pe suflarea lui, ca s-o poată opri, și n-are nicio putere peste ziua morţii; în lupta aceasta nu este izbăvire, și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. 9Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om, ca să-l facă nenorocit. 10Atunci am văzut pe cei răi îngropaţi și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire depărtându-se de locul sfânt și uitaţi în#Iov 14:5. cetate. Și aceasta este o deșertăciune! 11Pentru că#Ps. 10:6; 50:21. Is. 26:10. nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă rău. 12Totuși, măcar că păcătosul face#Is. 65:20. Rom. 2:5. de o sută de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei#Ps. 37:11,18,19. Prov. 1:32,33. Is. 3:10,11. Mat. 25:34,41. ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. 13Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. 14Este o deșertăciune care se petrece pe pământ: și anume sunt oameni neprihăniţi cărora le merge ca și celor răi, care fac fapte rele, și sunt răi cărora le#Ps. 73:14. Cap. 2:14; 7:15; 9:1,2,3. merge ca și celor neprihăniţi, care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. 15Am lăudat#Cap. 2:24; 3:12,22; 5:18; 9:7. dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească; iată ce trebuie să-l însoţească în mijlocul muncii lui, în zilele vieţii pe care i le dă Dumnezeu sub soare. 16Când mi-am pus inima să cunosc înţelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ – căci omul nu vede somn cu ochii, nici zi, nici noapte –, 17am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu, am văzut că omul#Iov 5:9. Cap. 3:11. Rom. 11:33. nu poate să pătrundă ce se face sub soare; oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla și, chiar dacă înţeleptul ar zice că a ajuns să înţeleagă, tot#Ps. 73:16. nu poate să găsească.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu