Eclesiastul 10
VDC

Eclesiastul 10

10
1Muștele moarte strică și acresc untdelemnul negustorului de unsori; tot așa, puţină nebunie biruiește înţelepciunea și slava. 2Inima înţeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului, la stânga lui. 3Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și#Prov. 13:16; 18:2. spune tuturor că este un nebun! 4Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ţi#Cap. 8:3. părăsi locul, căci#1 Sam. 25:24. Prov. 25:15. sângele rece te păzește de mari păcate. 5Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește: 6nebunia#Est. 3:1. este pusă în dregătorii înalte, iar bogaţii stau în locuri de jos. 7Am văzut robi călări#Prov. 19:10; 30:22. și voievozi mergând pe jos, ca niște robi. 8Cine#Ps. 7:15. Prov. 26:27. sapă groapa altuia cade el în ea și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. 9Cine sfărâmă pietre este rănit de ele și cine despică lemne este în primejdie. 10Când se tocește fierul și rămâne neascuţit, trebuie să-ţi îndoiești puterile; de aceea la izbândă ajungi prin înţelepciune. 11Când mușcă șarpele fiindcă n-a#Ps. 58:4,5. Ier. 8:17. fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. 12Cuvintele#Prov. 10:32; 12:13. unui înţelept sunt plăcute, dar#Prov. 10:14; 18:7. buzele nebunului îi aduc pieirea. 13Cel dintâi cuvânt care-i iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. 14Nebunul#Prov. 15:2. spune o mulţime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce#Cap. 3:22; 6:12; 8:7. va fi după el? 15Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. 16Vai#Is. 3:4,5,12; 5:11. de tine, ţară al cărei împărat este un copil și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineaţă! 17Ferice de tine, ţară al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voievozi#Prov. 31:4. mănâncă la vremea potrivită, ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beţie! 18Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. 19Ospeţele se fac pentru petrecere, vinul#Ps. 104:15. înveselește viaţa, iar argintul le dă pe toate. 20Nu blestema pe împărat nici chiar în gând și nu#Exod 22:28. Fapte 23:5. blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ţi ducă vorba și un sol înaripat să-ţi dea pe faţă vorbele.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu