Coloseni 2
VDC

Coloseni 2

2
1Vreau, în adevăr, să știţi cât de mare luptă#Filip. 1:30. Cap. 1:29. 1 Tes. 2:2. duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup; 2pentru ca#2 Cor. 1:6. să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi#Cap. 3:14. în dragoste și să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască#Filip. 3:8. Cap. 1:9. taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, 3în#1 Cor. 1:24; 2:6,7. Efes. 1:8. Cap. 1:9. care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii și ale știinţei. 4Spun lucrul acesta pentru ca#Rom. 16:18. 2 Cor. 11:13. Efes. 4:14; 5:6. Vers. 8,18. nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. 5Căci măcar că#1 Cor. 5:3. 1 Tes. 2:17. sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială#1 Cor. 14:40. care domnește între voi și la tăria#1 Pet. 5:9. credinţei voastre în Hristos. 6Astfel dar, după cum#1 Tes. 4:1. Iuda 3. aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblaţi în El, 7fiind înrădăcinaţi și zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, și sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu. 8Luaţi seama#Ier. 29:8. Rom. 16:17. Efes. 5:6. Vers. 18. Evr. 13:9. ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după datina#Mat. 15:2. Gal. 1:14. Vers. 22. oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii#Gal. 4:3,9. Vers. 20., și nu după Hristos. 9Căci în El#Ioan 1:14. Cap. 1:19. locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. 10Voi aveţi totul deplin#Ioan 1:16. în El, care#Efes. 1:20,21. 1 Pet. 3:22. este Capul oricărei domnii#Cap. 1:16. și stăpâniri. 11În El aţi fost tăiaţi împrejur#Deut. 10:16; 30:6. Ier. 4:4. Rom. 2:29. Filip. 3:3. nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea#Rom. 6:6. Efes. 4:22. Cap. 3:8,9. de trupul poftelor firii noastre pământești, 12fiind îngropaţi#Rom. 6:4. împreună cu El prin botez și înviaţi#Cap. 3:1. în El și împreună cu El prin credinţa#Efes. 1:19; 3:7. în puterea lui Dumnezeu, care#Fapte 2:24. L-a înviat din morţi. 13Pe voi#Efes. 2:1,5,6,11., care eraţi morţi în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. 14A șters#Efes. 2:15,16. zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. 15A dezbrăcat#Gen. 3:15. Ps. 68:18. Is. 53:12. Mat. 12:29. Luca 10:18; 11:22. Ioan 12:31; 16:11. Efes. 4:8. Evr. 2:14. domniile și stăpânirile#Efes. 6:12. și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. 16Nimeni dar să#Rom. 14:3,10,13. nu vă judece cu privire la mâncare#Rom. 14:2,17. 1 Cor. 8:8. sau băutură, cu#Rom. 14:5. Gal. 4:10. privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, 17care#Evr. 8:5; 9:9; 10:1. sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. 18Nimeni#Vers. 4. să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în#Ezec. 13:3. 1 Tim. 1:7. lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă, prin gândurile firii lui pământești, 19și nu se ţine strâns de Capul#Efes. 4:15,16. din care tot trupul, hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. 20Dacă aţi murit#Rom. 6:3,5; 7:4,6. Gal. 2:19. Efes. 2:15. împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare#Vers. 8. ale lumii, de ce, ca și cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea: 21„Nu#Gal. 4:3,9. lua, nu gusta, nu#1 Tim. 4:3. atinge cutare lucru”? 22Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor și sunt întemeiate pe#Is. 29:13. Mat. 15:9. Tit 1:14. porunci și învăţături omenești, 23au#1 Tim. 4:8., în adevăr, o înfăţișare de înţelepciune într-o închinare#Vers. 18. voită, o smerenie și asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării firii pământești.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Află mai multe despre Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu