Marcu 8
BVA
8
1În timpul acelor zile se adunaseră din nou foarte mulți oameni în jurul lui Isus; dar nu aveau ce să mănânce. Isus Și-a chemat discipolii și le-a zis: 2„Îmi este milă de această mulțime de oameni care stă lângă Mine de trei zile fără să aibă mâncarea necesară. 3Dacă le voi oferi ocazia să plece așa flămânzi cum sunt, vor leșina de foame pe drum; pentru că unii dintre ei au venit de la mare distanță.” 4Discipolii I-au răspuns: „Zona este nepopulată. Cum ar putea cineva să sature cu pâine pe acești oameni tocmai aici?” 5Isus le-a zis: „Câte pâini aveți?” Ei au răspuns: „Șapte.” 6Atunci Isus a poruncit oamenilor să stea jos pe pământ. A luat cele șapte pâini; și după ce I-a mulțumit lui Dumnezeu, le-a rupt și le-a dat discipolilor Săi; iar ei le-au împărțit mulțimii de oameni. 7Mai aveau și câțiva peștișori pe care i-au împărțit după ce Isus a proclamat o binecuvântare pentru ei. 8Au mâncat și s-au săturat; iar la sfârșit, au adunat resturile, umplând cu ele șapte coșuri. 9Cei care mâncaseră erau aproximativ patru mii de persoane. Apoi Isus le-a oferit ocazia să plece. 10El a urcat într-o barcă împreună cu discipolii Săi și au venit în zona Dalmanutei. 11Fariseii au venit în mod surprinzător și L-au provocat pe Isus la o polemică. Ei I-au cerut să Își demonstreze autoritatea în fața lor, făcând un miracol. 12Isus a oftat profund și apoi a zis: „De ce pretinde această generație de oameni să asiste la miracole? Vă asigur că această pretenție nu îi va fi satisfăcută!” 13Apoi i-a lăsat și a urcat din nou în barcă pentru a ajunge pe malul opus. 14Discipolii Lui uitaseră să ia pâini; iar cu ei, în barcă, nu aveau decât o pâine. 15Isus îi avertiza zicându-le: „Fiți atenți: să vă feriți bine de «aluatul» fariseilor și de cel al lui Irod!” 16Discipolii Lui își ziceau: „Vorbind astfel, ne reproșează faptul că nu avem suficiente pâini!” 17Isus a înțeles cum erau interpretate cuvintele Lui; și le-a zis: „De ce vă gândiți tocmai la lipsa de pâini? Nici acum nu înțelegeți? Tot insensibili și nereceptivi ați rămas? 18Ochii și urechile pe care le aveți nu vă ajută deloc? Dar oare nici nu vă amintiți ce s-a întâmplat cu puțin timp în urmă? 19Când am rupt cele cinci pâini din care au mâncat cei cinci mii de bărbați, câte coșuri cu resturi ați adunat?” Ei au răspuns: „Douăsprezece coșuri!” 20El a continuat: „Și câte coșuri s-au umplut cu resturi după ce au mâncat patru mii de bărbați din cele șapte pâini pe care le-ați rupt?” Discipolii Săi au răspuns: „Șapte coșuri.” 21Isus le-a zis: „Nici acum nu înțelegeți?” 22Au venit împreună la Betsaida. Acolo a fost adus la Isus un orb și L-au rugat să Se atingă de el. 23Isus l-a luat pe orb de mână și l-a dus în afara satului. Apoi i-a aplicat salivă pe ochi; și punându-Și mâinile peste el, l-a întrebat: „Vezi ceva?” 24El s-a uitat și a zis: „Văd niște oameni umblând, dar parcă ar fi niște copaci.” 25Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi și i-a cerut să se uite fix; și când s-a concentrat așa cum i s-a cerut, a fost vindecat și a văzut toate lucrurile clar. 26Atunci Isus l-a trimis acasă, zicându-i: „Să nu intri în sat și nici să nu informezi pe cineva din el despre ce ți s-a întâmplat!” 27Isus a plecat împreună cu discipolii Săi în zona satelor provinciei Cezareea care era guvernată de Filip. Pe drum, El le-a pus următoarea întrebare: „Ce părere au oamenii cu privire la identitatea Mea?” 28Ei I-au răspuns: „Unii cred că ești Ioan Botezătorul; alții consideră că Tu ai fi Ilie; în timp ce alții spun despre Tine că ești unul dintre profeții poporului evreu.” 29El i-a întrebat: „Dar voi ce părere aveți despre Mine? Cine sunt Eu pentru voi?” Petru I-a răspuns: „Tu ești Cristos!” 30Isus le-a ordonat în cel mai categoric mod să nu comunice altora această informație cu privire la identitatea Sa. 31Atunci a început să îi învețe că Fiul Omului trebuie să treacă prin multe suferințe, că va fi contestat de conducătorii religioși ai poporului evreu, reprezentați de preoți și de experții în lege(a mozaică). Le-a mai spus că după toate acestea, va fi omorât și că după trei zile va învia. 32Vorbea cu ei foarte deschis. Dar Petru L-a luat separat pe Isus și a început să Îi facă reproșuri. 33Isus S-a întors; și privindu-Și discipolii, S-a adresat direct lui Petru în auzul tuturor, zicându-i: „La spatele Meu, Satan! Tu, Petru, nu gândești ca Dumnezeu, ci promovezi mentalitatea oamenilor!” 34Apoi a chemat la Sine mulțimea de oameni împreună cu discipolii Săi și le-a zis: „Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se dezică de felul lui de a fi, să își ia crucea și așa să Mă urmeze. 35Oricine va dori să își protejeze viața, o va pierde; dar oricine își va consuma viața pentru cauza Mea și a Veștii Bune, și-o va recupera. 36Și, de fapt, ce rezolvă un om câștigând toată lumea, dacă își pierde sufletul? 37Sau, cu alte cuvinte, ce poate oferi un om ca echivalent pentru sufletul lui? 38Să știți că oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele între oamenii acestei generații adultere și păcătoase, va primi același tratament din partea Fiului Omului când va veni în gloria Tatălui Său împreună cu sfinții îngeri.”