Isaia 53
BVA
53
1Cine a crezut mesajul nostru? Cui i s-a revelat brațul lui Iahve? 2El a crescut înaintea Lui ca o ramură tânără care a apărut într-un pământ uscat. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă (atenția). La exterior, ființa Lui nu ne oferea nimic plăcut. 3El a fost desconsiderat și abandonat de oameni. A trăit suportând durerea. A fost obișnuit cu suferința. Era atât de desconsiderat, încât oamenii își întorceau fața de la El; și (astfel) noi L-am ignorat. 4Da, El Și-a însușit infirmitățile noastre și a luat bolile noastre. Noi L-am considerat lovit, strivit de Dumnezeu și nefericit. 5Dar El era perforat pentru păcatele noastre. A fost strivit pentru nedreptățile noastre. Venise împotriva Lui pedeapsa care (acum) ne oferă pacea; și suntem vindecați datorită rănilor Lui. 6Noi toți rătăceam ca niște oi. Fiecare își urma propriu lui drum. Dar Iahve a decis ca El să suporte (pedeapsa pentru) nedreptatea noastră – a tuturor. 7Când a fost exploatat și chinuit, El nu Și-a deschis gura (să protesteze). A tăcut ca un miel care este dus la tăiere și ca o oaie care stă înaintea celui care o tunde. 8A fost luat cu forța și condamnat. Cine din generația Sa ar fi conceput că El a fost distrus de pe teritoriul celor vii și lovit pentru nedreptățile poporului Meu? 9Mormântul Lui a fost lângă acela al celor răi. L-au așezat în mormântul celui bogat, deși El nu a comis niciun act de violență și cu gura Lui nu a pronunțat nicio înșelăciune. 10Dar Iahve a decis să Îl strivească prin tot ce a suportat. Totuși, după ce Își va da viața ca sacrificiu (înlocuitor) pentru păcat, Își va vedea urmașii și va trăi multe zile. Astfel, dorința lui Iahve va fi pusă în aplicare prin (ce se va întâmpla cu) El. 11«La sfârșitul adversităților pe care le va suporta, va vedea lumina și va fi mulțumit. Prin cunoașterea Sa, Sclavul Meu care va avea un comportament ireproșabil, va face acceptabili (pentru Iahve) pe mulți oameni; și le va achita nedreptățile. 12Pentru că se va întâmpla așa, Îi voi da o parte împreună cu cei mari și va împărți prada cu cel care deține forța – pentru că S-a oferit pe Sine acceptând să moară și pentru că a fost inclus (astfel) între cei nedrepți. Totuși, El a suportat (pedeapsa pentru) păcatul celor mulți și a pledat în favoarea celor păcătoși.»