Psalmii 62
NTR
62
Psalmul 62
Pentru dirijor. Pentru Iedutun#Titlu. Vezi nota de la Ps. 39 Titlu.. Un psalm al lui David.
1Numai în Dumnezeu sufletul meu își găsește liniștea
și numai de la El îmi vine izbăvirea.
2Numai El este stânca mea și izbăvirea mea.
El este întăritura mea. Nu mă voi clătina mult.
3Până când veți mai ataca un om,
doborându‑l cu toții,
cum ați dărâma un zid înclinat
sau un gard dărăpănat?
4Numai ca să‑l doboare din înălțimea lui, se sfătuiesc ei!
Le este dragă minciuna.
Ei binecuvântează cu gura,
dar cu inima blestemă. Selah
5Suflete al meu, găsește‑ți liniștea numai în Dumnezeu,
căci de la El vine speranța mea.
6Numai El este stânca mea și izbăvirea mea.
El este întăritura mea; nu voi fi clătinat!
7Mântuirea și gloria mea sunt în Dumnezeu,
Stânca mea cea tare.
Adăpostul meu este în Dumnezeu.
8Poporule, încrede‑te în El în orice vreme,
varsă‑ți inima înaintea Lui!
Dumnezeu este adăpostul nostru. Selah
9Într-adevăr, o suflare sunt fiii lui Adam!
Minciună sunt fiii omului!
Puși în talere,
sunt cu toții mai ușori decât o suflare.
10Nu vă încredeți în asuprire
și nu vă puneți speranța deșartă în tâlhărie.
Când sporiți în bogăție,
nu lăsați inima să vi se încreadă în ea!
11O dată a vorbit Dumnezeu,
iar eu de două ori am auzit:
„Puterea este a lui Dumnezeu!“
12A Ta, Stăpâne, este îndurarea,
căci Tu îi răsplătești fiecărui om după fapta lui.

Biblia, Noua Traducere Românească (NTR)
Copyright © 2007, 2010, 2016 by Biblica, Inc.®
Folosit cu permisiune. Toate drepturile sunt rezervate

Află mai multe despre Noua Traducere Românească