Mica 5
NTR
5
Promisiunea Conducătorului din Betleem
1Acum, strânge‑ți ceata#1 Sensul primelor două versuri este nesigur. Sau fă‑ți crestături [în semn de disperare],
fiică a cetei.
S‑a pornit un asediu împotriva noastră!
Ei îl vor lovi cu un toiag peste obraz
pe judecătorul lui Israel!
2„Dar tu, Betleeme Efrata#2 Efrata era regiunea în care se afla Betleemul.,
deși ești neînsemnat printre miile lui Iuda,
totuși din tine Îmi va ieși
Cel Ce va fi Conducător în Israel,
Cel ale Cărui origini sunt din vechime,
din zilele veșniciei.“
3De aceea El îi va abandona
până la vremea când cea care trebuie să nască va naște.
Apoi, rămășița fraților Săi se va întoarce
la fiii lui Israel.
4El se va înfățișa și va păstori poporul
în puterea Domnului,
în toată maiestatea Numelui Domnului, Dumnezeul Său.
Și ei vor locui liniștiți,
căci atunci El va fi măreț până la marginile pământului!
5El va fi pacea lor!
Când va veni asirianul în țara noastră
și va pătrunde în citadelele noastre,
vom ridica împotriva lui șapte păstori,
chiar opt conducători.
6Ei vor păstori țara Asiriei cu sabia,
iar țara lui Nimrod – cu sabia scoasă din teacă#6 Sau: Nimrod – intrând pe porțile sale (lit.: Nimrod – în porțile sale)..
El ne va scăpa de asirian
când acesta va invada țara noastră
și va pătrunde în teritoriul nostru.
Rămășița lui Iacov, restaurată și purificată
7Atunci rămășița lui Iacov va fi,
în mijlocul multor popoare,
ca roua de la Domnul,
ca aversele de pe iarbă,
care nu așteaptă pe nimeni
și care nu stă după fiii omului.
8Atunci rămășița lui Iacov va fi printre neamuri,
în mijlocul multor popoare,
ca leul între fiarele pădurii,
ca un leu tânăr printre turmele de oi,
care trece și calcă în picioare,
care sfâșie, și nu este nimeni care să elibereze.
9Mâna îți va fi ridicată peste vrăjmașii tăi
și toți dușmanii tăi vor fi nimiciți!
10„În ziua aceea, zice Domnul,
îți voi nimici caii din mijlocul tău
și‑ți voi distruge carele,
11îți voi nimici cetățile din țară
și‑ți voi dărâma toate fortificațiile,
12îți voi nimici vrăjitoriile din mână
și nu se vor mai găsi la tine cei care prezic,#12 Vezi nota de la Lev. 19:26.
13îți voi nimici chipurile cioplite
și stâlpii sacri din mijlocul tău
și nu te vei mai închina
la lucrarea mâinilor tale,
14îți voi dezrădăcina așerele#14 Ebr.: așerim, simboluri din lemn ale zeiței canaanite Așera sau ale zeiței Aștoret (numită în greacă Astarte), împlântate pe o înălțime, sub un copac umbros, alături de un altar. Sau stâlpi sacri; crânguri sacre. din mijlocul tău
și‑ți voi nimici cetățile.
15Apoi, Mă voi răzbuna cu mânie și furie
pe neamurile care nu M‑au ascultat.“

Biblia, Noua Traducere Românească (NTR)
Copyright © 2007, 2010, 2016 by Biblica, Inc.®
Folosit cu permisiune. Toate drepturile sunt rezervate

Află mai multe despre Noua Traducere Românească