Mica 1
NTR
1
1Cuvântul Domnului, care a venit la Mica din Moreșet, în zilele lui Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda#1 Mica a fost contemporan cu profeții Isaia și Osea (vezi primul verset din fiecare carte). – ce a văzut el cu privire la Samaria și la Ierusalim:
2Ascultați, toate popoarele!
Să ia aminte pământul și tot ce este pe el!
Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră,
Stăpânul – din Templul Său cel sfânt#2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3.!
Judecată împotriva Samariei și a Ierusalimului
3Iată, Domnul iese din Lăcașul Lui;
El coboară și pășește pe înălțimile pământului!
4Munții se topesc sub El
și văile se despică
precum ceara înaintea focului
și ca apele care țâșnesc printre versanți.
5Toate acestea sunt din cauza fărădelegii lui Iacov,
din cauza păcatelor Casei lui Israel!
Care este fărădelegea lui Iacov?
Oare nu Samaria?
Care sunt înălțimile#5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul. Iudeei?
Oare nu Ierusalimul?
6„Voi preface Samaria într‑un morman de pietre pe câmp,
în plantații pentru viță.
Îi voi prăvăli în vale pietrele
și‑i voi dezveli temeliile.
7Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate,
tot câștigul ei va fi ars în foc
și pe toți idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii;
căci din plată de prostituată i‑a adunat
și în plată de prostituată se vor preface.“
Plânset și tânguire
8Din cauza aceasta voi jeli și voi geme,
voi umbla desculț și gol,
voi scoate strigăte precum șacalii
și voi boci ca struții.
9Căci rana ei este de nevindecat;
ea s‑a întins până în Iuda,
a ajuns până la poarta poporului meu,
până la Ierusalim.
10Nu spuneți în Gat#10 Gat sună asemănător cu termenul ebraic pentru a da de știre.,
nu plângeți deloc!
Tăvăliți‑vă în țărână,
la Bet‑Leafra#10 Bet‑Leafra înseamnă Casa țărânei.!
11Treci, locuitoare a Șafirului#11 Șafir înseamnă plăcut(ă).,
goală și plină de rușine!
Locuitoarea Țaananului#11 Țaanan sună asemănător cu termenul ebraic pentru a ieși.
nu îndrăznește să iasă!
Bet‑Ețelul este în jale;
sprijinul lui a fost luat de la voi!#11 Bet‑Ețel înseamnă Casa apropiată (vecină).
12Locuitoarea Marotului#12 Marot înseamnă Cele amare. tânjește
după vremuri mai bune,
căci a coborât nenorocirea din partea Domnului
până la poarta Ierusalimului.
13Înhamă‑ți caii la carul de luptă,
locuitoare a Lachișului#13 Lachiș sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiți la atelaj.!
Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire
pentru fiica Sionului,
căci în tine au fost găsite
fărădelegile lui Israel.
14De aceea vei da daruri de despărțire#14 Sau: zestre, pe care tatăl o dăruia fetei când aceasta părăsea casa părintească.
lui Moreșet‑Gat!
Casele din Aczib vor fi o amăgire#14 Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire.
pentru regii lui Israel!
15Voi aduce un stăpânitor împotriva ta,
locuitor din Mareșa!#15 Mareșa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor.
Slava lui Israel
va veni la Adulam.
16Rade‑te și tunde‑te
din cauza fiilor tăi, care erau bucuria ta;
lărgește‑ți pleșuvia precum vulturul,
căci vor pleca de la tine în captivitate!

Biblia, Noua Traducere Românească (NTR)
Copyright © 2007, 2010, 2016 by Biblica, Inc.®
Folosit cu permisiune. Toate drepturile sunt rezervate

Află mai multe despre Noua Traducere Românească