Isaia 13
NTR
13
O profeție împotriva Babilonului
1O rostire cu privire la Babilon, pe care a văzut‑o Isaia, fiul lui Amoț.
2„Ridicați un steag pe un munte pleșuv
și strigați tare la ei!
Faceți‑le semn cu mâna să intre
pe porțile nobililor!
3Eu Însumi am poruncit sfinților Mei
și Mi‑am chemat vitejii –
pe cei ce se bucură de măreția Mea –
să‑Mi ducă la îndeplinire mânia.“
4Un tumult se aude pe munți,
ca al unui popor numeros.
Un vuiet de împărății,
de neamuri adunându‑se.
Domnul Oștirilor Își strânge
oștirea pentru luptă.
5Ei vin dintr‑o țară îndepărtată,
de la marginea cerurilor.
Domnul și uneltele mâniei Sale
vin ca să distrugă întreaga țară.
6Gemeți, căci ziua Domnului este aproape!
Va veni ca o devastare din partea Celui Atotputernic#6 Ebr.: Șadai.
7De aceea toate mâinile vor slăbi,
inima oricărui om se va înmuia
8și toți se vor îngrozi.
Chinurile și durerile îi vor apuca
și se vor zvârcoli ca o femeie în travaliu.
Se vor uita îngroziți unul la altul,
cu fețele înroșite.
9Iată, vine ziua Domnului, o zi a cruzimii!
Vine cu mânie și urgie aprinsă,
pentru a face din țară un pustiu
și pentru a nimici păcătoșii din ea.
10Stelele cerurilor și constelațiile lor
nu‑și vor mai arăta lumina;
soarele va fi întunecat la răsăritul lui,
iar luna nu‑și va mai trimite lumina.
11„Voi pedepsi lumea pentru răutatea ei
și pe cei răi pentru nelegiuirea lor.
Voi pune capăt mândriei celor aroganți
și voi doborî trufia celor groaznici.
12Îl voi face pe om mai rar decât aurul pur,
și pe oameni mai rari decât aurul de Ofir.
13Pentru aceasta, voi face să se cutremure cerurile,
iar pământul se va zgudui din temelii
din cauza furiei Domnului Oștirilor,
în ziua aprigei Lui mânii.
14Se va‑ntâmpla că, asemenea unei gazele urmărite
sau a unei turme fără păstor,
fiecare se va întoarce la poporul lui,
fiecare va fugi în țara lui.
15Oricine va fi găsit va fi străpuns
și oricine va fi capturat va cădea ucis de sabie.
16Copiii lor vor fi zdrobiți în bucăți înaintea ochilor lor,
casele lor vor fi jefuite,
iar soțiile lor vor fi necinstite.
17Iată, îi voi stârni împotriva lor pe mezi,
cărora nu le va păsa de argint
și nu‑și vor găsi plăcerea în aur.
18Arcurile lor îi vor străpunge pe cei tineri.
De rodul pântecului nu vor avea milă,
iar copiii nu vor găsi îndurare în ochii lor.
19Iar Babilonul, frumusețea împărățiilor,
splendoarea măreției caldeenilor,
va arăta ca Sodoma și Gomora
în vremea când le‑a distrus Dumnezeu.#19 Sau: caldeenilor (babilonienilor), / va fi distrus de Dumnezeu / cum au fost Sodoma și Gomora.
20Nu va mai fi locuit niciodată,
nu va mai sălășlui nimeni în el pentru tot restul generațiilor.
Niciun arab nu‑și va întinde cortul acolo
și niciun păstor nu‑și va odihni turma în acel loc.
21Ci animalele deșertului vor sta acolo:
șacalii#21 Sau: bufnițele. îi vor umple casele,
struții vor locui acolo,
iar țapii sălbatici vor zburda în acel loc.
22Hienele vor urla în palatele sale,
iar șacalii – în casele lui de petrecere.
Vremea lui este aproape,
și zilele nu‑i vor fi prelungite.“

Biblia, Noua Traducere Românească (NTR)
Copyright © 2007, 2010, 2016 by Biblica, Inc.®
Folosit cu permisiune. Toate drepturile sunt rezervate

Află mai multe despre Noua Traducere Românească