Psalmii 64
NTR
64
Psalmul 64
Pentru dirijor. Un psalm al lui David.
1Ascultă, Dumnezeule, glasul plângerii mele!
Păzește‑mi viața de groaza dușmanului!
2Ferește‑mă de sfatul celor răi,
de gloata celor ce săvârșesc nelegiuirea,
3de cei care își ascut limba drept sabie,
care pregătesc cuvinte amare drept săgeți,
4ca să tragă pe ascuns asupra celui integru,
să tragă pe neașteptate și fără să se teamă.
5Se îmbărbătează în răutatea lor,
își plănuiesc cum să ascundă curse,
zicând: „Cine ne#5 Sau: le. va vedea?“
6Pun la cale nedreptăți,
zicând: „Am terminat planul ascuns!“
Lăuntrul fiecăruia și inima le sunt de nepătruns.
7Însă Dumnezeu trage pe neașteptate săgeți asupra lor
și sunt loviți.
8Propria lor limbă i‑a adus în ruină,
așa încât toți cei care‑i văd clatină din cap.
9Toți oamenii se tem,
istorisesc ceea ce a înfăptuit Dumnezeu
și iau aminte la lucrarea Lui.
10Să se bucure cel drept în Domnul și să se adăpostească în El!
Să se laude cu El toți cei cu inima dreaptă.

Biblia, Noua Traducere Românească (NTR)
Copyright © 2007, 2010, 2016 by Biblica, Inc.®
Folosit cu permisiune. Toate drepturile sunt rezervate

Află mai multe despre Noua Traducere Românească