În paralel
4
Comori în niște vase de lut
1De aceea, având slujba aceasta, după mila ce ni s‑a arătat, nu ne descurajăm. 2Dimpotrivă, am respins lucrurile ascunse și rușinoase#2 Lit.: cele ascunse ale rușinii., și nu umblăm cu viclenie, nici nu falsificăm#2 Termenul grecesc înseamnă a corupe, a distorsiona. Termenul se referea inițial la falsificarea aurului și a vinului. Cuvântul lui Dumnezeu, ci, prin expunerea adevărului, ne recomandăm pe noi înșine conștiinței oricărui om, înaintea lui Dumnezeu. 3Iar, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită printre cei ce pier, 4în mijlocul cărora dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor, ca să nu strălucească asupra lor lumina Evangheliei slavei lui Cristos,#4 Sau: necredincioșilor, ca să nu vadă lumina Evangheliei slavei lui Cristos Care este chipul lui Dumnezeu. 5Noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Isus Cristos ca Domn, iar pe noi înșine ca sclavi ai voștri, de dragul lui Isus. 6Fiindcă Dumnezeu, Care a spus: „Să strălucească din întuneric lumina!“#6 Vezi Gen. 1:3., este Cel Ce a strălucit în inimile noastre ca să ne dea lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu în fața lui Isus Cristos.
7Dar noi avem comoara aceasta în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaiîntâlnită să fie de la Dumnezeu, și nu de la noi. 8Suntem în necaz în toate, dar nu zdrobiți, nedumeriți, dar nu disperați, 9persecutați, dar nu părăsiți, trântiți la pământ, dar nu distruși, 10purtăm întotdeauna în trup moartea lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să fie văzută în trupurile noastre. 11Căci noi, cei vii, suntem întotdeauna dați la moarte din cauza lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să fie văzută în trupul nostru muritor. 12Astfel, în noi lucrează moartea, iar în voi viața.
13Însă, fiindcă avem același duh al credinței, potrivit cu ceea ce este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit!“#13 Vezi Ps. 116:10., și noi credem și de aceea vorbim. 14Știm că Cel Ce L‑a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. 15Toate sunt pentru voi, pentru ca harul, care crește prin mulți, să facă să sporească mulțumirea, spre slava lui Dumnezeu.
16De aceea, noi nu ne descurajăm, ci, chiar dacă omul nostru din afară piere, totuși omul nostru dinăuntru este înnoit din zi în zi. 17Căci necazul nostru ușor, temporar, lucrează în noi greutatea veșnică a slavei cu mult mai măreață. 18Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, deoarece cele care se văd sunt trecătoare, dar cele care nu se văd sunt veșnice.