Paglakad Kasama Ni Hesus (Tiyaga)

Paglakad Kasama Ni Hesus (Tiyaga)

7 Mga araw

Ang pagtitiyaga ay ang susi upang ang ating pananampalatayang Kristiyano ay hindi mag-alinlangan sa gitna ng mahihirap na sitwasyon. Sasanayin din ng pagtitiyaga ang kakayahan ng ating pananampalataya at puso na maging handa sa pagtanggap ng mga himala ng Diyos. Sa pamamagitan ng seryeng debosyonal na "Paglalakad kasama ni Hesus", matututo tayong maging mga mananampalataya na laging nagtitiyaga sa anumang sitwasyon sa kapangyarihan ng mga salita ng Diyos.

Publisher

http://www.bcs.org.sg

About The Publisher