Bön Spelar Roll

Bön Spelar Roll

5 dagar

Bön förändrar situationer eftersom Gud har gjort oss till samarbetspartner med honom för att uppfylla hans syften på jorden och bön är ett grundläggande sätt i hur vi samarbetar med Gud. Bön som bes i tro har kraften att förgöra djävulens planer, att krossa varje hinder, att storma varje port, och för Guds välsignelser att flöda utan avbrott. Det är bönens kraft det!

Publisher

Vi vill tacka CfaN Christ For All Nations för att ha tillhandahållit denna plan. För mer information, besök: http://www.cfan.eu/

About The Publisher