Israel - I Bibelns Ljus

Israel - I Bibelns Ljus

40 dagar

Israel intresserar och berör inte bara Bibelläsare utan i princip hela världen, på ett eller annat sätt. Ur det bibliska perspektivet får vi förståelsen att Israel ligger på Guds hjärta. Han har utvalt Israels folk och land som fått en central roll, inte bara historiskt, utan framförallt idag och i framtiden där vi väntar på Jesu återkomst. Gör som de tolv spejarna, en upptäcktsresa av Israel under 40 dagar!

Publisher

Vi vill tacka Israels Vänner för att de tillhandahållit denna plan. För mer information, besök: https://www.israelsvanner.se/

About The Publisher