Stor är vår Gud

Devotional
Att bli förundrad av en stor Gud 


Profeten Jesaja försöker beskriva sin erfarenhet av Gud men det är inte enkelt. Vi ser något liknande i andra texter som också beskriver Gud och hans himmel. Man gör sitt bästa för att förklara det man upplever men orden räcker liksom inte till. Det är något sunt. Både i att försöka men att också inse att det blir bristfälligt. Vi ska berätta för andra om det vi upplevt av Gud. Men om vi förlorar vår förundran, vår nyfikenhet inför Gud så har vi tappat något viktigt, om vi tror att vi greppat honom helt och fullt. Vi behöver fortsätta förundras!


Det är Gud som är Gud och inte jag. Jorden är som en fotpall för honom men ändå vill han lära känna mig som bor bland miljoner andra på denna fotpall. Wow!