อีสเตอร์เกิดขึ้นจริงๆ!

Day 2 of 3 • This day’s reading

Devotional

อีสเตอร์นั้นเกี่ยวกับ/สำหรับสถานที่จริง ๆ 


นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าโบสถ์ชื่อ Holy Sepulcher ในกรุงเยรูซาเล็ม(ในปัจจุบัน)คือหลุมฝังศพที่แท้จริงของพระเยซู โบสถ์นี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 (ปีคริสต์ศักราช1101-1200)บนซากปรักหักพังของโบสถ์เดิมที่ถูกสร้างเมื่อขึ้นประมาณปีคริสต์ศักราช 326 โดยจักรพรรดิโรมันคอนสแตนติน ทําไมคอนสแตนตินถึงเลือกจุดนี้ในเยรูซาเล็ม เพราะนั่นคือที่ที่จักรพรรดิเฮเดรียนสร้างวิหารนอกรีดให้กับเทพเจ้าของเขาเมื่อประมาณปีค.ศ. 135 แล้วทำไมเฮเดรียนถึงสร้างวิหารของเขาในจุดนั้นล่ะ ก็เพราะเขาอยากจะปกปิดสถานที่จริงที่ชาวคริสเตียนบอกว่าเป็นที่ที่พระเยซู พระเจ้าของเขา ได้เอาชนะความตาย


ผมรักประวัติศาสตร์อันนี้จัง มันชี้ให้เห็นถึงสถานที่จริงที่วันอีสเตอร์เกิดขึ้นในยุคนั้น และสถานที่จริงที่วันอีสเตอร์ยังคงเกิดขึ้นในยุคนี้ เช่นเดียวกับที่พระเยซูบอกในตอนหลังว่า "และแน่นนอนว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป ตราบจนสิ้นยุค" (มัทธิว 28:20) เช่นเดียวกับที่พระเยซูปรากฏให้แมรี่(มารีย์) ปีเตอร์(เปโตร) และจอห์น(ยอห์น) เห็นในสถานที่จริง และเขาก็ยังอยู่ในที่ที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวัน ในทุกนาที และวินาที ในบ้าน ที่สํานักงาน หรือการเดินทางในตอนเช้าของเรา เราไม่เคยอยู่คนเดียว พระเยซูผู้ที่เอาชนะความตายนั้นอยู่กับเรา เพื่อเสนอชีวิตที่เป็นนิรันดร์ให้กับเรา


วันนี้ ให้คุณใช้เวลาสักครู่เพื่อรับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของพระเยซูในที่ส่วนตัวของคุณ และขอบคุณพระเจ้าที่วันอีสเตอร์เป็นมากกว่าเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่ง อีสเตอร์คือประวัติศาสตร์!