Gods Woord

Gods Woord

10 dagen

Gods Woord neemt een belangrijke plaats in, in het leven van een christen. Dit leesplan behandelt een aantal teksten die uitleggen waarom Gods Woord zo belangrijk is en welke eigenschappen het heeft.

Publisher

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.globalrize.nl

About The Publisher