SVĚTLO - Úžasné Boží Světlo Nás Poutá k Životu

Day 1 of 5 • This day’s reading

Devotional

Úžasné Boží Světlo Nás Poutá k Životu


Mnoho druhů mořských želv je ohroženo ne kvůli predátorům, lidem nebo znečištění. Je to kvůli rostoucímu podílu umělého osvětlení podél pobřeží.


Bůh stvořil mořské želvy, aby se rodily za úplňku. Když se želvy líhnou, měsíční svit je vede do jejich přirozeného prostředí – do oceánu. Život mořské želvy je ve vodě.


Vědci byli ohromeni, když nalezli mnoho mořských želv mrtvých na jejich cestě osvětlené jednak měsíčním svitem, jednak silničním i pouličním osvětlením a světly domů na pobřeží. Byly svedeny z cesty umělým osvětlením, které je dovedlo ke smrti.


Pět dní studia Bible – SVĚTLO vás přivede k úžasnému světlu Ježíše. - „ Já jsem světlo světa...světlo života.“ (Jan 8:12) Také vás přivede do jeho světa - „Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.“ (Žalmy 119:105) a posílí vás, abyste byli Kristovým světlem v temném světě. „Vy jste světlo světa ...ať vaše světlo září před lidmi.“ (Matouš 5:14)


Pokud budete denně číst, meditovat a řídit se Slovem Božím, budete lépe vybaveni, abyste odhalili falešné nepřátelské světlo. Vytrvejte v cestě osvětlené Božím světlem a zařte jasně pro Krista ve vašich domovech i společenství.


Čtěte stejné pasáže z Písma po dobu pěti dnů, modlete se za porozumění a odpovězte na následující otázky.


Jak byste na základě přečtené pasáže popsali Ježíše? 


Co jste se naučili o Ježíši z jeho skutků a slov?