Brief aan de Hebreeën

Brief aan de Hebreeën

8 dagen

Agnes Huizenga neemt je in dit luisterplan mee naar haar favoriete Bijbelboek: Hebreeën. Het is een uitzonderlijk boek, dat laat zien dat Jezus’ missie volkomen is. Perfect, onovertreffelijk. Er is niets, geen macht, geen ideologie, geen angst of dreiging die dat teniet kan doen. Als gelovigen zijn we veilig bij Hem. In deze luisterplannen ontdekken we het evangelie tot op het bot.

Publisher

We willen Groot Nieuws Radio bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.grootnieuwsradio.nl/leesplan

About The Publisher