Å be med Bibelen i krisetider

Å be med Bibelen i krisetider

6 dager

Bibelens ord har talt til mennesker gjennom tusener av år. Denne leseplanen har til hensikt å hjelpe oss til å føre samtaler mellom Bibelens tekster og våre egne liv – i en tid hvor pandemien utfordrer og endrer våre liv. Sammen kan vi gi ord og tankehjelp for å be med Bibelen i krisetider.

Publisher

Vi vil takke Bibelselskapet for å tilgjengeliggjøre denne leseplanen. For mer informasjon besøk bibel.no

About The Publisher

Over 2500 completions