YouVersion Logo
Search Icon

Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?Sample

Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

DAY 1 OF 7

Kracht, de Essentie van het Christelijke Getuigenis


Ik was ontsteld toen ik in Marcus 16:8 las dat de discipelen niet echt geloofden voordat Jezus naar de hemel ging. Datzelfde ongeloof zien we in Marcus 16:11 en weer in verzen 13 en 14. In vers 15 zegt Jezus tenslotte tegen deze ongelovige en angstige volgelingen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.’


Mag ik zo vrij zijn om te zeggen dat ik, als ik erbij zou zijn geweest, Jezus waarschijnlijk van achteren zou hebben benaderd en in Zijn oor zou hebben gefluisterd: “Meester, Heer, weet U niet dat de discipelen die U zojuist de Grote Opdracht gaf, een stelletje ongelovigen zijn? Dit zal hen nooit gaan lukken!" Ik denk dat Jezus Zich dan met een vinger op de mond tot mij zou hebben gekeerd en rustig tegen mij zou hebben gezegd: "Bonnke, jij weet niet wat Ik weet."


Wat wist Jezus dan? In vers 20 lezen we: ‘En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen' (NBV).


Wat gebeurde er tussen verzen 14 en 20? Chronologisch gezien, vond Handelingen 2 plaats! De discipelen stapten vanuit hun zwakte in de kracht om te doen wat Jezus hun had opgedragen: ‘Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde’ (Hand. 1:8). Zo kunnen ook wij, op dezelfde manier, zwakte achter ons laten en in oneindige kracht stappen.Scripture

About this Plan

Heilige Geest – Zijn Wij Brandbaar of Onbrandbaar?

Jij hebt een dynamische, dodenopwekkende kracht in jou! Evangelist Reinhard Bonnke heeft krachtige lessen en dynamische ‘powe...

More

We willen CfaN Christ For All Nations bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.cfan.eu

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy