Hvem er du, Gud?

Hvem er du, Gud?

6 dager

I denne leseplanen skal vi bli bedre kjent med Gud gjennom tekster og tanker som forteller noe om hvem Han er. Læren om treenigheten er sentral i kristen lære, og den vil også være utgangspunktet vårt når vi skal finne ut av «Hvem er du, Gud?» Hvordan kan én være tre?

Publisher

Vi vil takke Misjonskirken UNG for å ha gitt denne planen. For mer informasjon, besøk: https://mknu.no/ung-taleressurs

About The Publisher