Woord 2 Van God Voor Jou @ Werk- "BLESS" Anderen

Day 1 of 6 • This day’s reading

Devotional

Dit 6-daagse Bijbelleesplan onthult het tweede van 2 Engelstalige sleutelwoorden om ons te helpen als christen op het werk te leven. 


Het eerste woord, behandeld in deel 1 van de serie "Woord 1 van God voor jou op je werk – wees NICER", was dit:  


      Wees gewoon NICER.


Het concept van NICER zijn is gericht op karakter; nu voegen we een tweede sleutelwoord toe aan christen zijn op het werk, met een focus naar buiten toe: 


      BLESS anderen.


Net als bij NICER is er achter elke letter van het woord B-L-E-S-S een kerngedachte te ontdekken. 


Vandaag starten we en bekijken we de letter "B" die staat voor: "Begin with prayer - Begin met gebed", net zoals Jezus deed toen Hij hier op aarde was.


Laten we eens kijken naar Jezus' gebed aan het begin van Zijn bediening, toen Hij net Zijn team aan het samenstellen was.


In Lukas 6:12-16 zien we dat Jezus op een dag wegging om te bidden, en toen de ochtend kwam, was Hij klaar om Zijn discipelen te kiezen. Hoewel Hij de Zoon van God was, bad Jezus nog steeds de hele nacht over wie Hij in Zijn team moest kiezen.


Velen van ons kunnen op ons werk voor soortgelijke beslissingen komen te staan: wie we moeten aanwerven of met wie we moeten werken, aan wie we moeten verkopen, hoe we een project af moeten ronden, enz... maar het is niet onze gewoonte om voor deze beslissingen te bidden, of wel? 


Vaak nemen we deze beslissingen als een normaal onderdeel van ons werk. We denken er zelden aan om ze bij God in gebed te brengen en zeker niet om er de hele nacht over te bidden!


Marcus 1:32-37 geeft ook een voorbeeld van Jezus die gaat bidden, voordat Hij begint aan de tweede dag van Zijn actieve bediening. In dit geval is Jezus net begonnen met Zijn bediening en is Hij van het toneel verdwenen; niemand weet Hem zelfs maar te vinden!


Het gebed was zo belangrijk voor Jezus dat Hij er hoe dan ook tijd voor wilde vrijmaken.


Jezus bereidde zich voor op grote beslissingen en begon Zijn dag met gebed. Moeten wij onze beslissingen niet ook ondersteunen en onze dag beginnen met bidden? We zijn toch niet slimmer dan Jezus of meer verbonden met God als het gaat om het nemen van beslissingen?


Proberen om de mensen om je heen op het werk te BLESSen zal beter uitpakken als je je dag, je vergaderingen, je project en je werk zelf met gebed begint.


En wanneer je bidt, verwacht dan dat je iets van God terughoort en de verzekering krijgt dat Hij je zal helpen wanneer het nodig is, juist wanneer je bezig bent om anderen te zegenen. Check wat Spreuken 3:5-6 hierover zegt.


Deze verzen in Spreuken zijn zo rijk dat ze een heel eigen leesplan waard zijn. Dus als je de Bijbel voor vandaag leest, lees dan de verzen uit Spreuken voor jezelf, en lees ze HARDOP. 


Overweeg dan wat Gods woord tegen je zegt.
GEBED


Heer, ik werk zo vaak gewoon mijn dag door - dingen doen en beslissingen nemen - en dan denk ik er zelden aan om erover te bidden. Vergeef me dat ik mijn eigen weg ga en U er niet bij betrek. Help me om regelmatiger en tijdens elke werkdag te bidden. Amen.
VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN


Wanneer was de laatste keer dat je gebeden hebt over een beslissing in verband met je dagelijkse werk? 


Zie je hoe nuttig de inzichten die je verkregen hebt uit gebed voor je werk kunnen zijn?


Probeer de dag te beginnen met bidden, maar zeg deze week ook steeds een kort gebed voor elke vergadering of interactie met een klant en zie wat God gaat doen.