Leren Van De Vervolgde Kerk

Day 1 of 5 • This day’s reading

Devotional

Je hebt elkaar nodig


Wie in het buitenland wel eens een kerk bezoekt en daar andere christenen ontmoet, merkt bijna altijd weer hoe verrijkend het is om met elkaar te praten over God en geloof. Andere mensen, andere culturen en andere gewoonten verdiepen je eigen geloofsbeleving. Je hebt elkaar nodig om meer van Jezus te leren kennen. 


Dat is wat Paulus bedoelt als hij schrijft dat we ‘met alle heiligen’ meer van de liefde van Christus ontdekken. Mijn ervaring is dat dat zeker ook geldt voor de ontmoeting met vervolgde broers en zussen. Als ik hen ontmoet en we spreken over ons leven met God, opent zich een nieuwe wereld voor me als het om het volgen van Jezus gaat. Hun radicale keuzes, hun gehoorzaamheid en hun zelfverloochening om Jezus’ wil raken me diep. 


Door hen zie ik meer dan ooit dat Jezus liefde lang genoeg is om eeuwig van te genieten, breed genoeg om de hele wereld te omvatten, hoog genoeg om ons in alle omstandigheden er bovenuit te tillen en diep genoeg om zelfs de diepst gevallen zondaar te redden. Je hebt elkaar nodig om Jezus dieper te leren kennen.